Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaprezentowała swoich zastępców 

14 maja prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka przedstawiła oficjalnie swoich zastępców. Na te ważne funkcje powołała Jarosława Ziębę i Łukasza Gorczyńskiego. 

Jarosław Zięba został pierwszym zastępcą prezydenta Gliwic. Będzie odpowiadał za realizowane w mieście zadania z zakresu rozwoju, architektury i budownictwa, inwestycji i remontów, zamówień publicznych, nadzoru właścicielskiego, geodezji i kartografii, jak również za gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne oraz usługi komunalne. Będzie nadzorował także działania Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Zarządu Dróg Miejskich, Centrum Ratownictwa Gliwice, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Straży Miejskiej. Będzie również odpowiedzialny za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcję drugiego zastępcy prezydenta Gliwic objął Łukasz Gorczyński. Będzie miał w swoich kompetencjach zadania z zakresu edukacji, zdrowia i spraw społecznych, środowiska, a także kultury i sportu. Podlegać będą mu także: jednostki oświatowe i wychowawcze, Żłobki Miejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej z domami dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, jak również miejskie instytucje kultury (Teatr Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Victoria, Muzeum).

– Aby realizować mój program dla Gliwic, potrzebuję dobrego zespołu zarządzającego. Moi zastępcy zadeklarowali mocne zaangażowanie w sprawy miasta, a to jest dla mnie szczególnie ważne. Czeka nas intensywna praca. Musimy zadbać o dalszy rozwój gospodarczy Gliwic, ale równie ważne jest tworzenie miasta zdecydowanie bardziej przyjaznego, w którym szybciej poprawia się jakość codziennego życia, a potrzeby gliwiczan, nawet te drobne, są w większym stopniu zauważane i uwzględniane. Bierzemy odpowiedzialność za przyszłość Gliwic i razem z mieszkańcami chcemy zmieniać nasze miasto na lepsze – podkreślała prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Jarosław Zięba to przedsiębiorca i działacz sportowy. Jest absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej – Wydziału Górnictwa i Geologii. Przez 20 lat pokonywał kolejne szczeble zawodowej kariery, pracując w firmach z branży motoryzacyjnej. W tym czasie zdobywał doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem, w budowaniu zespołów pracowniczych, a także w realizowaniu inwestycji. Ostatnio był współwłaścicielem i prezesem zarządu śląskiej firmy Inter Car II, a także Volvo w Bielanach Wrocławskich. Brał udział w rozwoju oddziałów, zajmował się też rozbudową firmy. W ciągu 15 lat z małej firmy powstało przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób.

Jarosław Zięba jest równocześnie popularyzatorem sportu i aktywnym sportowym działaczem. Szczególnie wspiera koszykówkę. Przez dwie dekady był wiceprezesem stowarzyszenia GTK Gliwice, z którym świętował wiele sukcesów – koszykarska drużyna pokonywała kolejne stopnie awansu i z trzeciej ligi dotarła do ekstraklasy. Był też prezesem oraz współwłaścicielem GTK S.A., prezesem Kopalni Koszykówki w Zabrzu oraz wiceprezesem Śląskiego Związku Koszykówki. Ostatnio był również współwłaścicielem klubu piłkarek ręcznych Sośnica Gliwice. Kształci się na menadżerskich studiach podyplomowych z zakresu zarządzania MBA.

Łukasz Gorczyński jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja). Ukończył też studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestniczył w kursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i został certyfikowanym doradcą biznesowym. Stale podnosił swoje kwalifikacje i poszerzał wiedzę m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i rozliczania projektów UE, rachunkowości i finansów, zamówień publicznych, strategicznego zarządzania  i planowania czy współpracy międzyinstytucjonalnej.

Od 2009 roku pracował jako doradca i szkoleniowiec w miejskiej jednostce Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, zajmując się pomocą w zakładaniu, finansowaniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, prowadząc szkolenia i realizując projekty unijne. 

Od wielu lat mocno angażował się w działania organizacji pozarządowych, promowanie potencjału trzeciego sektora, współdziałał z wieloma podmiotami. Był członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (największej w Polsce federacji organizacji pozarządowych), gdzie zajmował się m.in. działalnością na rzecz dobrego prawa dla społeczeństwa obywatelskiego i koordynowaniem pracy zespołu. Był też członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rządowej agencji wykonawczej mającej za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Został również wiceprezesem gliwickiego Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezesem i koordynatorem projektów w Fundacji trzeci.org, członkiem zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i przewodniczącym Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”. Jest autorem publikacji dotyczących trzeciego sektora oraz współautorem serwisu proste.ngo, poświęconego dobrym regulacjom prawnym dla sfery społecznej.

Urząd Miejski w Gliwicach

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.