Prezydenci miast województwa śląskiego i europoseł Kohut apelują do prezydenta Dudy

W dniu 15 maja odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Katowic Marcina Krupy i europosła Łukasza Kohuta, kandydata Koalicji Obywatelskiej z miejsca numer 3. Tematem spotkania był apel do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o uznaniu języka śląskiego.

Pod inicjatywą Łukasza Kohuta podpisali się prezydenci miast województwa śląskiego: prezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk prezydent Rybnika Piotr Kuczera, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, prezydent Świętochłowic Daniel Beger i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

„Wierzymy, że temat praw mniejszości śląskiej może zostać rozpatrzony poza konfliktem politycznym. Mamy nadzieję, że podobnie jak śp. prezydent Lech Kaczyński przywiązuje Pan wagę do wielokulturowej tradycji w Polsce. W związku z powyższym, apelujemy o podpisanie w całości nowelizacji ustawy o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Proszę nie odbierać Ślązakom pieniędzy, które możemy dostać z Warszawy i Brukseli na ochronę dziedzictwa naszych babć i dziadków i praw, które się nam należą jako obywatelkom i obywatelom Polski.” – czytamy w liście do głowy państwa.

Prezydent Katowic również udzielił oficjalnego poparcia Łukaszowi Kohutowi, w wyborach europejskich.

„Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przypuszczam, że na pewno tak, że inicjatorem starań miasta o Europejską Stolicę Kultury w roku 2029 jest właśnie Łukasz Kohut. A więc, to jest kolejne działanie, które pozwala stwierdzić, że to jest nasz człowiek stąd, ze Śląska, dbający o nasze interesy na kanwie właśnie całej Europy. (…)jestem święcie przekonany, że powinniśmy wszyscy na niego zagłosować do Europarlamentu, po to aby mógł dalej reprezentować nasze wartości i nasze interesy na kanwie Europy.” – mówił Marcin Krupa.

Treść listu:

15 maja 2024 r.

Dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00–902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

W ostatnim spisie powszechnym prawie 600 tysięcy mieszkańców i mieszkanek Rzeczypospolitej zadeklarowało narodowość śląską. Ponadto, niemal pół miliona osób wskazało, że posługuje się w domach językiem śląskim. W dniu 26 kwietnia tego roku, Sejm przyjął zmianę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., która doprowadziła do prawnego uznania języka śląskiego.

Język śląski przetrwał setki lat mimo wojen, ucisku, pogardy, czy obojętności. Dla jednych nasza godka była niemiecko brzmiącą gwarą, drudzy mówili o niej Wasserpolnisch. Nacjonalizm za Gomułki czy za Bismarcka na Śląsku sprowadzał się do tego samego: do codziennych upokorzeń w urzędach, szkołach, instytucjach kultury. Podobnie Polacy byli poddawani kulturkampfowi, czy rusyfikacji. Podobnie tak jak Polacy w czasie zaborów, Ślązacy wbrew władzy i otoczeniu pielęgnowali swoją kulturę i swój „język serca”.

Nasza kultura przetrwała mroczne czasy. Nasz język jest częścią tej kultury. Godalimy nim doma, roślimy w nim – i dziś narasta w nas potrzeba, by dalej był on częścią życia kolejnych pokoleń. Chcemy, by państwo polskie uznało go prawnie i finansowało jego naukę. By język naszych starek (babć) i starzików (dziadków) nie zaginął. I by kolejne pokolenia Ślązaków i Ślązaczek mogły poznawać i rozwijać swoją kulturę. Jest w pełni spójne z polskim prawem, gdyż w myśl ustępu 1 artykułu 35 Konstytucji; Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Wierzymy, że temat praw mniejszości śląskiej może zostać rozpatrzony poza konfliktem politycznym. Mamy nadzieję, że podobnie jak śp. prezydent Lech Kaczyński przywiązuje Pan wagę do wielokulturowej tradycji w Polsce. W związku z powyższym, apelujemy o podpisanie w całości nowelizacji ustawy o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Proszę nie odbierać Ślązakom pieniędzy, które możemy dostać z Warszawy i Brukseli na ochronę dziedzictwa naszych babć i dziadków i praw, które się nam należą jako obywatelkom i obywatelom Polski.

Z poważaniem,
Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego

Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice,

Michał Pierończyk, prezydent miasta Ruda Śląska,

Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnik,

Mieczysław Kieca, prezydent miasta Wodzisław Śląski,

Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice,

Daniel Beger, prezydent miasta Świętochłowice,

Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowiec

Biuro europosła Łukasza Kohuta

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.