Po co mam Unia Europejska? O największych sukcesach i straconych szansach Polski w związku z wejściem do Unii oraz przyszłości UE rozmawiają Sebastian Pypłacz i Jan Olbrycht.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.