Raciborski Park Stala zmienia się nie do poznania

Dzieci z Raciborskiego Szkolnego Zespołu Antysmogowego wspólnie z urzędnikami oraz wiceprezydentem Dawidem Wacławczykiem, zmierzyły się aktywnie z tematyką związaną z walką z miejską wyspą ciepła, jaką stało się miasto, adaptacją do zmian klimatu oraz powiększeniem bioróżnorodności na terenie Raciborza.

W piątek (12.04.2024 r.) biorące udział w akcji dzieci ze szkół podstawowych — Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Słonecznej Krainy aktywnie włączyły się w wyżej wymienione działania przeprowadzone na terenie Parku im. kpt. Franciszka Stala przy ulicy Kolejowej.

Przed przystąpieniem do akcji, została dzieciom przedstawiona krótka prelekcja przez ekodoradcę, w której poruszono sprawy związane z miejską wyspą ciepła — zjawiskiem klimatycznym polegającym na występowaniu wyższej temperatury powietrza w mieście w porównaniu z terenami je otaczającymi. Beton, asfalt czy cegły znajdujące się na terenie miasta, przemysł oraz wysokie natężenie ruchu samochodowego to czynniki, które sprzyjają bardzo wysokim temperaturom dotykającym nas latem, letnim zanieczyszczeniom powietrza pochodzącym głównie ze spalin samochodowych, a wraz ze wzrostem temperatury coraz częściej występującym nawalnym deszczom i ulewą. To dlatego tak bardzo ważne jest zwiększanie świadomości w tym temacie.

Dbanie o parki, które pozostawiły nam w spadku poprzednie pokolenia — szczególnie o pomniki przyrody, powiększanie terenów zielonych oraz zwiększanie bioróżnorodności znacznie poprawi nam komfort życia w naszym mieście. Wszystkie te działania związane są z adaptacją miasta do zmian klimatu.

Zadania, które zostały wykonane wspólnymi siłami na terenie parku to:

  1. Zbudowanie ekologicznego płotku z gałęzi drzew wierzby babilońskiej. Taki płotek stanowi ochronę roślin bylinowych rosnących w parku przed przypadkowym zdeptaniem czy spacerującymi pieskami. Gałęzie zostały przywiezione z obcinki drzew z innego terenu i zostały ponownie wykorzystane, ekologicznie zrecyklingowane.
  2. Zamontowanie na terenie parku wcześniej pomalowanych przez dzieci domków dla owadów i motyli. W ten sposób zaprosiliśmy do parku owady, aby zapylały rosnące tam kwiaty oraz pomogły zwalczać szkodniki. Takie domki stanowią dla owadów miejsce na złożenie jaj, kryjówkę przed innymi zwierzętami oraz deszczem i mrozem.
  3. Dzieci opisały ekologiczne drewniane tabliczki z nazwami wszystkich roślin oraz znajdujących się domków i ścieżek, aby mieszkańcy odpoczywający w parku mogli poznać nazwy rosnących tam roślin.
  4. Posadzenie pachnących lawend i traw, które zachęcą owady do zamieszkania w parku na stałe.

Wszystkie powyższe prace dzieci ze Szkolnego Zespołu Antysmogowego wykonały z wielkim zaangażowaniem. Edukacja ekologiczna najbardziej przemawia do najmłodszych poprzez wspólne praktyczne działania w terenie z dorosłymi. Nasz park stał się bardziej atrakcyjny, co zdecydowanie zachęca do zatrzymania się i odpoczynku.

Urząd Miasta Racibórz

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.