II tura wyborów samorządowych w Tychach. Co warto wiedzieć?

II tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku. Tyszanie wybiorą Prezydenta Miasta Tychy.

Ważne informacje

 • Osoby zameldowane na pobyt czasowy nie są ujęte w spisach wyborców.
 • Przy wyborach samorządowych nie ma możliwości pobierania zaświadczeń z gminy o prawie do głosowania w innym miejscu.   Głosujemy w tym miejscu, gdzie stale zamieszkujemy.
 • Dopisanie do spisu wyborców przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2023 r. nie uprawnia nas do głosowania w wyborach samorządowych.

Jeśli nie mamy zameldowania stałego (np. jeśli posiadamy tylko zameldowanie czasowe) na terenie gminy, w której chcemy głosować, możemy dopisać się do rejestru wyborców. Dotyczy to osób, które

 • mieszkają na stałe w danej gminie, a nie są zameldowane tam na pobyt stały;
 • przebywają tam na stałe, ale nigdzie nie zamieszkują (osoby w kryzysie bezdomności);
 • są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa, a nie obywatelem polskim i mieszkają na stałe w danej gminie.

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Można to zrobić składając wniosek przez internet, także osobiście w Urzędzie Miasta na V piętrze w pokoju 504.

Do wniosku trzeba załączyć dowód, że faktycznie pod danym adresem stale zamieszkujemy, czyli np. umowę najmu, albo przedstawić jakieś rachunki z miejsca zamieszkania, by uzasadnić, że to jest miejsce naszego stałego zamieszkania i tu mamy prawo głosować.

Kto może głosować?

wyborach samorządowych w Tychach głosować może każdy obywatel polski który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
 • stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze Tychów,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, 
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie korespondencyjne 

W drugiej turze wyborów zarządzonych na 21 kwietnia 2024 roku można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:  

 – jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

 – najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić do komisarza wyborczego w Katowicach do  11 kwietnia 2024 roku.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie to powstało z myślą o osobach, które z racji wieku (najpóźniej w dniu głosowania ukończone 60 lat) lub niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) nie mogą samodzielnie udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania możesz złożyć najpóźniej do   12 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Miasta Tychy pok. 504.

Transport do lokali wyborczych

Osoby z niepełnosprawnościami np. poruszające się na wózkach mogą zgłaszać potrzebę przewozu specjalistycznego do 16 kwietnia 2024 roku pod numerem telefonu   (32) 776 32 02.

Kto nie może głosować?

Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wykaz okręgów wyborczych>>

Wszelkie informacje o wyborach samorządowych dostępne są w serwisie BIP UM Tychy.

Urząd Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.