Mniejszości. Odzyskiwanie. Dyskusja na temat podmiotowości kultur rdzennych

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji na temat odzyskiwania podmiotowości przez przedstawicieli kulturowych mniejszości, który odbędzie się 15 kwietnia o godz. 17.00 na Scenie w Malarni.

Punktem wyjścia do rozmowy o strategiach i sposobach odzyskiwania podmiotowości przez przedstawicieli rdzennych społeczności będzie film dokumentalny „Ashes and Embers” AlixVan Der Donckt-Ferrand i Floyda Favela. Choć film opowiada o szkole rezydencjalnej w Delmas w Kanadzie, może być istotnym głosem i drogowskazem dla Górnoślązaków wciąż starających się o uznanie swojej podmiotowości, odrębności kulturowej i języka.

Film ten jest jedną z wielu opowieści, które od 2015 roku zmieniają postrzeganie przeszłości kraju przez jego współczesnych mieszkańców Kanady. Traumatyczną częścią tej przeszłości jest kolonizacja przez białych osadników polegająca nie tylko na odbieraniu ziem rdzennym mieszkańcom, lecz również na działaniach pozbawiających ich własnej kultury. Świadomość i uznanie traum przez mieszkańców stopniowo zmienia politykę państwa kanadyjskiego – od kilku lat wprowadza się w Kanadzie rozwiązania prawne i systemowe, których celem jest dowartościowanie kultur mniejszych.

Do rozmowy na temat odzyskiwania podmiotowości przez przedstawicieli kulturowych mniejszości zaprosiliśmy więc zarówno gości z Kanady, jak i osoby zajmujące się badaniem kultur rdzennych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Mamy nadzieję, że ta rozmowa zapoczątkuje dyskusję na temat wspólnego życia przedstawicieli różnych kultur opartego na wzajemnym szacunku i otwartości na innych.

W spotkaniu, które poprowadzą Aneta Głowacka i Eugenia Sojka, udział wezmą:

Floyd Favel –  eseista, teoretyk teatru, dramatopisarz, scenarzysta i reżyser, lider kulturowy mieszkający w Poundmaker Cree Nation, rdzennej społeczności Kri w prowincji Saskatchewan w Kanadzie

Marie-Hélène Côté – przedstawicielka Ambasady Kanadyjskiej w Polsce

Robert Talarczyk – reżyser, aktor, dyrektor Teatru Śląskiego w  Katowicach

Dominika Kierpiec-Kotny – wokalistka, wiolonczelistka, autorka tekstów, od 2016 roku prowadzi autorską działalność edukacyjno-muzyczną jako Ślōnsko Bajarka.

Rafał Kierpiec – multiinstrumentalista, współzałożyciel zespołu Sąstąd z Żor

Robert Garstka – etnomuzykolog, etnolog, kultoroznawca, który zajmuje się dziedzictwem kulturowym Zagłębia Dąbrowskiego

Rafał Madeja – badacz kultur rdzennych w Kanadzie, interesuje się rdzennymi metodologiami rozumienia i opisu świata, rdzenną wiedzą ekologiczną, storytellingiem, procesami dekolonizacyjnymi i indygenizacyjnymi.

Teatr Śląski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.