Fact-checking w wyborach samorządowych. Gość Marcel Kiełtyka

Jak wygląda fact-checking w wyborach samorządowych? O sprawdzaniu polityków i zbliżającym się Weryfikatonie rozmawiają Sebastian Pypłacz i Marcel Kiełtyka, Demagog. Rozmowa nagrana podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządu.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.