Nowa inwestycja dla pieszych w katowickim Giszowcu. Trwają też inne roboty drogowe

W katowickim Giszowcu, wzdłuż ulicy Mysłowickiej trwa budowa nowego chodnika. MZUiM prowadzi prace, dzięki którym poruszanie się pieszych będzie nie tylko wygodniejsze, ale też bezpieczniejsze.

Na odcinku pomiędzy ulicą Szopienicką a  Kosmiczną pracownicy MZUiM prowadzą obecnie roboty, które potrwają do końca przyszłego tygodnia. Ich efektem będzie nowy chodnik o długości niecałych stu metrów. To inwestycja oczekiwana przez mieszkańców i zgłaszana przez radnych oraz RJP, jednak realizacja nie mogła odbyć się wcześniej ze względu na konieczność uporządkowania spraw własnościowych terenu.

– Konsekwentnie i w miarę dostępnych możliwości prowadzimy roboty w całym mieście, by ułatwić mieszkańcom codzienne poruszanie się. Roboty, które są prowadzone teraz na Mysłowickiej były ujęte w naszych planach, ale prace były uzależnione od uporządkowania kwestii formalnych związanych z własnością terenu. Gdy te zostały tylko uporządkowane, rozpoczęliśmy roboty własnymi siłami. To oznacza, że nie prowadziliśmy przetargu, by wyłonić wykonawcę. Na placu budowy inwestycję realizują nasi pracownicy z wykorzystaniem posiadanych wcześniej materiałów budowlanych – tłumaczy Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Intensywne roboty na katowickich ulicach

MZUiM obecnie skupia też swoje siły na realizowaniu pozimowych napraw ulic. Od wielu dni codziennie od 25 do nawet 30 pracowników z 6 brygad Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów prowadzi roboty zarówno na głównych trasach, jak i w głębi dzielnic, na drogach o mniejszym natężeniu ruchu. Ubytki – które powstają na skutek wahań temperatury i rozsadzania nawierzchni przez zamarzającą wodę – są doraźnie łatane, dzięki czemu kierowcy mogą czuć się bezpieczniej. Dopóki jednak trwa zima te naprawy są tylko doraźne i zabezpieczą drogę na niedługi czas. Gdy pogoda poprawi się na stale, MZUiM ruszy na ulice razem z odpowiednim sprzętem i przy wykorzystaniu innych technologii przeprowadzi prace, które pozwolą osiągnąć długotrwałe efekty.

Trwa także inwestycja o wartości około 29 mln zł 

Cały czas trwa też realizacja inwestycji o łącznej wartości około 29 mln zł, które obejmują 5 mostów i kładek dla pieszych. Dzięki pracom będą mogły one służyć przez długie lata i ułatwiać mieszkańcom codzienne poruszanie się. Inwestycje to: modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą, remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II, rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej. Prace mają zakończyć się już latem.

Katowicka Agencja Wydawnicza

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka Śląskiej Opinii