Sebastian Pypłacz w gronie „Dziennikarzy dla planety”

Dziennikarze dla planety to inicjatywa Fundacji Climate Strategies Poland, która ma być odpowiedzią na rosnący problem dezinformacji klimatycznej. Jej celem jest budowanie zasięgu i prestiżu dziennikarstwa klimatycznego oraz ponadredakcyjnej współpracy na rzecz ograniczania zmiany klimatu.

Do projektu zaprosiliśmy odpowiedzialnych klimatycznie dziennikarzy, reprezentujących różne redakcje i rodzaje mediów. W swojej codziennej pracy – w naszej ocenie – zwracają uwagę czytelników, widzów i słuchaczy na wyzwania klimatyczne, wykazując się zrozumieniem tematu, rzetelnością, bezstronnością oraz umiejętnością weryfikacji fałszywych informacji. Aktywnie edukują, przeciwstawiają się greenwashingowi i nieprawdziwym narracjom klimatycznym – podają organizatorzy kampanii.

W tym gronie znalazł się Sebastian Pypłacz, redaktor naczelny Śląskiej Opinii, który od lat działa na rzecz klimatu i społeczeństwa obywatelskiego. Jest byłym i obecnym wspólpracownikiem wielu lokalnych i ogólnopolskich NGO: Stowarzyszenie BoMiasto, Fundacja Agere Aude, Fundacja Napraw Sobie Miasto i innych. 

Więcej o inicjatywie na specjalnej stronie internetowej: DziennikarzeDlaPlanety.pl.

Redakcja
Redakcja