Konkurs na projekt najbardziej funkcjonalnego i zrównoważonego osiedla w Bielsku-Białej rozstrzygnięty

Wiemy, kto zaprojektował najpiękniejsze i najbardziej funkcjonalne zrównoważone osiedle wielorodzinne przy ul. Sarni Stok. Miejscowy oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnął właśnie konkurs w tej sprawie. Chodzi o budowę około 200 mieszkań na wynajem, inwestorem jest Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Zarząd BBTBS i bielski oddział SARP umowę o współpracy podpisali 15 maja. W efekcie SARP ogłosił konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu zrównoważonego osiedla wielorodzinnego.

Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie oraz ma sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle miało być niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych, z dbałością o istniejący drzewostan.

Uczestnicy konkursu musieli zaprojektować nie tylko budynki w atrakcyjnej formie architektonicznej, ale też miejsca postojowe, świetlicę środowiskową dla dzieci i klub dla osób starszych.

W efekcie sąd konkursowy pod przewodnictwem Andrzeja Ptaszkiewicza z SARP oddział Bielsko-Biała przyznał pierwszą nagrodę w wysokości 25.000 złotych zespołowi projektowemu Archistudio Małgorzata Pilinkiewicz, Archistudio Tomasz Studniarek.

Główną nagrodę przyznano za najpełniejszą odpowiedź na wymagania w prostych współczesnych formach, z czytelną kompozycją przestrzenną i funkcjonalną osiedla oraz z dbałością o ekonomiczne rozwiązania projektowe. Kameralne, właściwe w skali, wpasowane w teren rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne wykorzystujące w pełni ukształtowanie terenu inwestycji, dobrze wpisują się w leśne otoczenie, między innymi poprzez zastosowanie naturalnych materiałów elewacyjnych. Przestrzeń dachów w tym projekcie wykorzystano na zielone tarasy jako miejsca integracji międzysąsiedzkiej z pełną dostępnością – w tym poprzez możliwość dojazdu dźwigiem osobowym na tarasy oraz do pomieszczeń piwnicznych.

Drugą nagrodę w wysokości 15.000 złotych przyznano zespołowi projektowemu Simply Architekt Anna Dobczyk, Mateusz Witkowski – za oryginalny pomysł na integrację sąsiedzką związany ze skoncentrowaniem zabudowy w centralnej części oraz innowacyjnym rozwiązaniem parkingów, co pozwoliło na uwolnienie terenów zielonych dostępnych dla mieszkańców.

Trzecia nagroda w wysokości 10.000 złotych trafiła do M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k. w składzie Ewa Janik, Błażej Janik, Łukasz Gawlas, Małgorzata Karolak-Góra, Klaudia Kwaśny, Karolina Supron – za ekspresyjne formy architektoniczne, dobrze wkomponowane w teren, z czytelnym układem urbanistycznym, łatwym schematem etapowania oraz balkonami zapewniającymi prywatność.

Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą prac i dyskusją pokonkursową odbędzie się w styczniu 2024 roku.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.