Barbórka. 4 grudnia obchodzimy święto górników

To tradycyjne górnicze święto, obchodzone w Polsce 4 grudnia, ma głębokie korzenie kulturowe i religijne. Data ta została wybrana z uwagi na przypadającą tego dnia uroczystość św. Barbary z Nikomedii, patronki ciężkiej pracy i dobrej śmierci. Barbórka, to święto szczególnie istotne dla górników, którzy uznają św. Barbarę za swoją patronkę, zważywszy na trudności i ryzyka związane z pracą pod ziemią.

Tradycyjnie w regionach silnie związanym z górnictwem, Barbórka rozpoczyna się od porannych mszy świętych, odprawianych w kościołach śląskich miast. Górnicy i ich rodziny zgromadzeni przy figurze św. Barbary modlą się o bezpieczeństwo pracujących pod ziemią, a także o pomyślność dla całego społeczeństwa górniczego.

Barbórka zajmuje ważne miejsce w śląskim kalendarzu tradycji, odzwierciedlając powszechność związanej z nią historii górniczej. Współcześnie, choć zmieniły się realia pracy w kopalniach, tradycje związane ze świętem są nadal praktykowane. Wydarzenia związane z Barbórką obejmują różnorodne ceremonie, takie jak apele, msze, przemarsze orkiestr, a także barbórkowe biesiady.

Przykładem takiej uroczystości jest coroczna poranna pobudka barbórkowa orkiestry dętej KWK „Wieczorek” w katowickim Nikiszowcu, która rozpoczyna się o godzinie 7:00. Poza tym, wieczorem 4 grudnia lub w innych dniach na przełomie listopada i grudnia, górnicy spotykają się na wspólnych, barbórkowych biesiadach, tworząc atmosferę jedności i wspólnoty.

A Wszystkim Górnikom winszujemy szczynśliwych szychtów na dole byście cołki poszli nazot do szole.

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka Śląskiej Opinii