Kampania „Biała Wstążka” kolejny raz w Jastrzębiu-Zdroju

Coroczna akcja przeciwko przemocy wobec kobiet znów odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju.

Przez cały tydzień – od 27 listopada do 1 grudnia – w Jastrzębiu-Zdroju będą odbywać się różnego rodzaju wydarzenia wpisujące się w kampanię „Biała Wstążka”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet. Antyprzemocową akcją w naszym mieście koordynuje jastrzębski Zespół Interdyscyplinarny. To właśnie on zaplanował wspomniane wydarzenia.

Działania w kampanii „Biała Wstążka” w naszym mieście przedstawiają się następująco:

Dzień I – 27 listopada

– rozpoczęcie kampanii „Biała Wstążka” poprzez symboliczne przypięcie białych wstążek mężczyznom w instytucjach naszego miasta świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy;

– promowanie kampanii „Biała Wstążka” na stronach internetowych podmiotów działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego  w Jastrzębiu-Zdroju oraz w mediach społecznościowych;

– rozmowy dotyczące zjawiska przemocy w jastrzębskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (przez cały okres trwania kampanii).

Dzień II – 28 listopada

– porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9, pokój 16 w godz. 9:00 do 14:00 lub pod numerami tel. (32) 4349616 lub (32) 4349626 dla społeczności lokalnej w zakresie pomocy i wsparcia świadków oraz osób uwikłanych w przemoc;

– poradnictwo pedagogiczne obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka świadczone przez pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie) w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628;

– poradnictwo mediacyjne – jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, zaburzenia relacji, trudności komunikacyjne i w związku z tym potrzebujesz pomocy zgłoś się do  Punktu Interwencji  Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

Dzień III – 29 listopada

– dyżur informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 12 w godz. 12:00 do 13:00 pokój 10 dotyczący problemów z zakresu: zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych dzieci/młodzieży, cyberprzemocy. Możliwość konsultacji telefonicznej pod nr telefonu 32 4717878.

Dzień IV – 30 listopada

– dyżur informacyjny stacjonarny pełniony przez kuratora sądowego dla społeczności lokalnej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3 sala 141 w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem tel. 324787439;

– promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

– poradnictwo psychologiczne świadczone przez psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 8.00-11.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

Dzień V – 1 grudnia

– promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

– porady specjalistyczne świadczone stacjonarnie przez terapeutę ds. uzależnień i współuzależnienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 sala 27 w godz. 17:30 do 18:30 dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub pod numerem tel. 324349627 lub 324349628.

Dodatkowe wydarzenia będą się odbywać także w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Jastrzębiu-Zdroju

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy zaprasza w dniu 28 listopada na bezpłatne:

– poradnictwo pedagogiczne obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka świadczone przez pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628;

– poradnictwo mediacyjne – jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, zaburzenia relacji, trudności komunikacyjne i w związku z tym potrzebujesz pomocy zgłoś się do  Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 9.00-14.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

W dniu 30 listopada na bezpłatne:

– poradnictwo psychologiczne świadczone przez psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, stacjonarnie w godzinach od 8.00-11.00, pokój 28 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4349628.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.