Ogromna strata finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Inwestorzy się wystraszyli? „Zaczęli wyprzedawać akcje górnicze”

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała najnowsze wyniki finansowe, z których wynika, że w trzecim kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa JSW odnotowała ogromna stratę na poziomie 1,2 miliarda złotych netto. Firma uspokaja i tłumaczy przyczyny takiego stanu rzeczy, a inwestorzy… wyprzedają akcje górnicze spółki. Niewykluczone, że wystraszyli się wyników JSW.

Przedstawiciele JSW tłumaczą, że wpływ na taki wynik netto miało ujęcie składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł (wpływ składki na wynik netto po uwzględnieniu efektu podatkowego to 1,3 mld zł). – Mimo tego, wynik netto po dziewięciu miesiącach tego roku wyniósł ponad 0,8 mld zł – podają. Jak czytamy, EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się w trzecim kwartale na poziomie 1 mld zł, tj. o 37,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale tego roku. Produkcja węgla ogółem w kopalniach JSW w trzecim kwartale tego roku wyniosła 3,4 mln ton (w tym 2,8 mln ton stanowił węgiel koksowy) i była wyższa o 3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W trzecim kwartale 2023 roku nieznacznie obniżyła się produkcja koksu i osiągnęła poziom 0,9 mln ton.

– Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyniosła w trzecim kwartale 2023 roku 2,1 mln ton i była wyższa o 6,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku. Natomiast niższa o 8,8 proc. była sprzedaż koksu, która wyniosła w trzecim kwartale 0,8 mln ton. W omawianym okresie w porównaniu do poprzedniego kwartału, ceny węgla koksowego i koksu obniżyły się, odpowiednio o 20,7 proc. i 20 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału – tłumaczą w JSW.

Średnia cena węgla koksowego wyniosła 979,78 zł za tonę, natomiast średnia cena koksu osiągnęła wartość 1 358,99 zł za tonę. To skutkowało niższymi o 17,8 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 3,4 mld zł.

– Pomimo niższej w trzecim kwartale tego roku o prawie 10 proc. produkcji stali w UE, konsekwentnie realizowana strategia handlowa pozwala utrzymać wysoką sprzedaż węgla. Obecnie rynek koksu jest trudniejszy niż węgla, większość koksowni handlowych nie jest w stanie uzyskać pozytywnych wyników finansowych. Model biznesowy Grupy JSW oparty na dwóch głównych segmentach: węglowym i koksowym sprawdza się, ich synergia stabilizuje przychody Grupy – twierdzi Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW. – W skali globalnej, wojna na terytorium Ukrainy przełożyła się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację gospodarczą, aby uniknąć negatywnego wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW. Do tej pory radziliśmy sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym i jestem przekonany, że tak pozostanie – dodał.

„Warto podkreślić ponad trzyprocentowy wzrost wydatków na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w ujęciu gotówkowym porównując trzeci kwartał do drugiego kwartału 2023 roku. Wydatki te wyniosły łącznie w trzecim kwartale 2023 roku ponad 1 mld zł. Natomiast porównując dziewięć miesięcy 2023 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego – to wzrost aż o 50,4 proc., czyli do poziomu ponad 3 mld zł”, czytamy w komunikacie spółki.

Ale to chyba nie uspokoiło inwestorów, którzy – jak donosi serwis WNP – są mocno rozczarowani wynikami, jakie zaraportowały Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Bumech. Portal podaje, że miały one skłonić ich do wyprzedaży akcji górniczych spółek. W czwartek, 23 listopada, kursy obu firm spadły bowiem po około 10 proc. przy relatywnie wysokich obrotach. „W ujęciu od początku roku obie spółki notowane są na solidnych minusach”, podaje WNP.

Jak czytamy, Bumech zanotował 6,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku wobec 147 mln zł zysku rok wcześniej. To o ponad 22,6 raza mniej niż rok wcześniej. Akcje tej spółki 23 listopada staniały o ponad 10 proc. i jest to poziom najniższy od marca 2022 roku. Patrząc od początku roku, akcje straciły już ponad 60 procent.

– Akcje JSW tanieją jeszcze mocniej, o ponad 11 proc., do okolic 42 zł za sztukę przy relatywnie wysokich obrotach przekraczających 75 mln zł. W ujęciu od początku roku sytuacja JSW (-27 proc.) jest jednak lepsza niż Bumechu – wylicza WNP.

Co będzie dalej? Czas pokaże.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.