Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania (goście: Agata Warchalska-Troll i Paweł Pistelok)

Czy w polskich miastach wygrywa betonoza? O raporcie „Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania” i podejściu mieszkańców do organizacji przestrzeni publicznej w rozmowie z Sebastianem Pypłaczem opowiadają Agata Warchalska-Troll i Paweł Pistelok z Obserwatorium Polityki Miejskiej.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach z podcastami.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.