Dzień Podchorążego w rudzkim „Hooverze”

W piątek, 24 listopada o godz. 16.00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Hallera 16a w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu) odbędą się obchody Dnia Podchorążego. W tym dniu 140 uczniów klas I mundurowych IV Liceum Ogólnokształcącego im. H.C. Hoovera złoży uroczyste ślubowanie kadeta, a klasa o profilu ogólnym ślubowanie uczniowskie. Dodatkowo 121 wyróżniających się kadetów odbierze nadania wyższych stopni.

– Planowana uroczystość to wyraz naszej pamięci i szacunku dla wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę – podkreśla Katarzyna Nowak, dyrektor IV LO. – Dzień Podchorążego to od wielu lat jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w naszej szkole i poza aspektem historycznym jest okazją do integracji uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalnego środowiska – dodaje.

Wydarzenie rozpocznie się w hali MOSiR, gdzie podczas akademii uczniowie klas I mundurowych i ogólnych złożą ślubowanie, a kadeci, czyli osoby najbardziej zaangażowane w życie szkoły, odbiorą nominacje. O ich przyznaniu decydują m.in. takie kwestie, jak godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach związanych ze świętami szkolnymi i państwowymi, zaliczanie zajęć na poligonie, średnia ocen oraz zachowanie.

Po uroczystości uczestnicy przejdą w asyście orkiestry dętej pod pomnik upamiętniający Jadwigę Markową na ulicy jej imienia. – Dla uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie, do którego przygotowują się od początku roku szkolnego, m.in. ćwicząc musztrę – zaznacza dyrektor Nowak.

Zainteresowanie klasami mundurowymi rudzkiej placówki jest od wielu lat bardzo duże. Tylko w tym roku w poczet uczniów tych klas przyjęto 140 uczniów. Każdego roku klasę wojskową i policyjną kończy ok. 60 osób. Szkoła na bieżąco rozszerza swoją ofertę w odpowiedzi na zainteresowania klasami mundurowymi przyszłych uczniów. Od pięciu lat funkcjonują klasy ratownicze, a od 3 lat klasy pożarnicze. Uczniami szkoły są zarówno mieszkańcy Rudy Śląskiej, jak i Zabrza, Bytomia czy Gliwic. Przypomnijmy, że klasy wojskowe powstały w roku 2004, a policyjne dwa lata później. IV LO im. H. C. Hoovera od 4 lat może pochwalić się ministerialnymi Oddziałami Przygotowania Wojskowego działającymi pod patronatem 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. W organizacji kształcenia pozostałych klas mundurowych szkoła współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzie Śląskiej, Komendą Policji w Rudzie Śląskiej i Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach.

Wielu absolwentów placówki kontynuuje przygodę z mundurem służąc w jednostkach wojskowych lub w Policji.

Przypomnijmy, że Dzień Podchorążego przypada 29 listopada i jest obchodzony na pamiątkę wybuchu Powstania Listopadowego. Właśnie w tym dniu w 1830 roku podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie zaatakowali Belweder, ówczesną siedzibę rosyjskiego wielkiego księcia Konstantego. Walki skierowane przeciwko Imperium Rosyjskiemu objęły swoim zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.