Rybnik: 5,5 miliona na sport

5,5 miliona złotych – tyle miasto Rybnik zabezpieczyło na wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych w projekcie budżetu na 2024 rok.

Pieniądze te będą dystrybuowane poprzez dwa konkursy grantowe, w oparciu o „Ustawę o sporcie” i „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dodatkowe środki, 1,5 mln złotych, zostaną przeznaczone na promocję Miasta Rybnika poprzez sport. To oznacza, że do stowarzyszeń i klubów sportowych trafi 2 mln więcej niż w roku 2023 roku. 

– Sport ma ogromny wpływ na społeczeństwo. To nie tylko zdrowie fizyczne, ale także psychiczne, integracja społeczna i rozwój osobisty. W związku z tym Rybnik konsekwentnie, na miarę swoich możliwości, działa na rzecz stwarzania lepszych warunków dla uprawiania sportu. W ostatnich dwóch latach wzrost kosztów funkcjonowania klubów sportowych i stowarzyszeń był ogromy. Po rozmowach z przedstawicielami wielu klubów okazało się, że same koszty transportu wzrosły co najmniej dwukrotnie. Kluby mają także problem z kadrą trenerską, której utrzymanie pochłania znaczącą część budżetu, a bez której nie ma możliwości odpowiedniego szkolenia rybniczan. Zwiększenie wsparcia okazało się więc koniecznością – komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera

– Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że w rybnickich klubach ćwiczy ok. 3,5 tys. młodych rybniczan. To oznacza, że wróciliśmy do stanu sprzed pandemii, a także pokazuje, jak duży potencjał drzemie w podmiotach zajmujących się szkoleniem sportowym, tak potrzebnym w dzisiejszych, skomputeryzowanych czasach. To także dowód na to, że rybniczanie chcą uprawiać sport – mówi z kolei Marek Pietras, przewodniczący Rybnickiej Rady Sportu. 

Rybnicka Rada Sportu, na prośbę klubów sportowych, apelowała o jak najszybsze ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której kluby pozostaną bez wsparcia w dwóch pierwszych miesiącach nowego roku, kiedy to przedstawiciele sportów halowych generują najwięcej kosztów. Sugestia ta została uwzględniona – konkursy grantowe będą ogłoszone w okolicach połowy listopada. 

Warto podkreślić, że Miasto przewiduje dodatkową pomoc finansową klubom, których przedstawiciele biorą udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Szczegóły będą zawarte w regulaminie konkursu grantowego. 

– Cieszy fakt, że zapisy wspomnianego Programu współpracy z klubami sportowymi są realizowane. Osiągnęliśmy pulę finansową zapisaną w programie, potrzeby rybnickich klubów w zakresie infrastruktury sportowej zaczynają być realizowane. Dodatkowo rozwija się Rybnicki Program Szkolenia Dzieci i Młodzieży w zakresie piłki nożnej. Jego efektem jest autorski, rybnicki program szkolenia piłkarskiego, oceniony pozytywnie i zaakceptowany do wdrażania przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Miasto Rybnik wspiera także klubu piłkarskie, które przystąpiły do Certyfikacji PZPN. Dodajmy, że obecnie w rybnickich klubach trenuje ok. 1200 młodych piłkarzy i piłkarek – podsumowuje Marek Pietras. 

Kwota wynika z przyjętego przez radnych w 2021 roku „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku”.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.