120. rocznica otwarcia żydowskiego domu pogrzebowego w Gliwicach

W tym roku, dokładnie 15 listopada, minie 120 lat od otwarcia żydowskiego domu przedpogrzebowego w Gliwicach – budynku, który od 2016 roku jest siedzibą Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Z tej okazji Muzeum w Gliwicach zaprasza do wspólnego świętowania. 

Żydowski dom przedpogrzebowy został wzniesiony przy cmentarzu żydowskim, a oficjalne otwarcie budynku i nekropolii odbyło się 15 listopada 1903 roku. Neogotycki gmach zaprojektował słynny wiedeński architekt Max Fleischer, zgodnie z wytycznymi religijnymi dla miejsca, w którym przygotowywano zmarłego do pochówku. Budynek pełnił swoją funkcję do II wojny światowej, w czasie której był magazynem wojskowym. Po 1945 roku cmentarz i dom przedpogrzebowy użytkowała powojenna Gmina Żydowska. W 2003 roku gmach został wpisany do rejestru zabytków, a w 2007 roku Gmina Żydowska przekazała go Miastu Gliwice. W 2012 roku prezydent miasta podjął decyzję o odrestaurowaniu budynku i przekształceniu go w oddział Muzeum w Gliwicach, któremu nadano nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich.

Dziś zabytkowy gmach przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 jest miejscem upamiętniającym historię Żydów na Górnym Śląsku, przestrzenią do spotkań i dialogu. W najbliższą środę o godz. 17.00 na przylegającym do budynku cmentarzu rozpoczną się obchody 120-lecia.

Wydarzenie rozpocznie się słowami rabina Wilhelma Münza, który 120 lat temu uczestniczył w otwarciu cmentarza i domu przedpogrzebowego. Mowę odczyta Sławomir Pastuszka – członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Bractwa Pogrzebowego Chewra Kadisza w Katowicach. Następnie zaplanowano rozmowę o historii budynku i jego współczesnej działalności oraz projekcję filmów dotyczących Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Gośćmi obchodów będą osoby związane z oddziałem gliwickiego Muzeum, które od lat opiekują się dziedzictwem żydowskim w regionie.

W spotkaniu udział wezmą: Bożena Kubit, Karolina Jakoweńko, Magdalena Żmudzińska, Grzegorz Krawczyk, a poprowadzi je Małgorzata Lichecka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Więcej na muzeum.gliwice.pl.

Urząd Miasta Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.