Główna Wiadomości Opinie Podcasty

Lobby mięsne w walce core business

W wyniku przeprowadzonego śledztwa przez Lighthouse Reports ujawniono nowe informacje dotyczące wpływu lobby mięsnego na decyzje Unii Europejskiej. Mimo głosów milionów obywateli i obywatelek UE oraz rosnącej listy ofiar sektora hodowlanego, interesy nielicznych grup i firm związanych z przemysłem postawiono ponownie na pierwszym miejscu. Tym samym Komisja Europejska pod wpływem presji odkłada na później działania w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt. 

Jeszcze w zeszłym tygodniu informowałyśmy o tym, że najnowszy raport Eurobarometru w zakresie postawy Europejek i Europejczyków wobec dobrostanu zwierząt wskazuje, że 84% osób ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dobrostan zwierząt tzw. hodowlanych powinien być lepiej chroniony niż jest obecnie. Jednocześnie 91% osób ankietowanych potwierdza, że dobrostan zwierząt tzw. hodowlanych jest dla nich ważny. Dzisiaj wiemy, że KE nie zawalczy o głos zmiany, transformacji systemu żywnościowego, tylko stanie w jednej linii z lobby przemysłu mięsnego i mleczarskiego.

W ramach inicjatywy  „End the Cage Age” (Koniec epoki klatkowej) zebrano ponad 1,3 mln podpisów obywateli i obywatelek UE, które opowiedziały się za wprowadzeniem ostatecznego zakazu stosowania klatek wobec uwzględnionych w ramach inicjatywy zwierząt. W czerwcu 2021 roku Komisja Europejska przekazała komunikat w którym nakreśliła kolejne działania mające na celu spełnienie założeń inicjatywy “koniec epoki klatkowej”. KE zobowiązała się do przedstawienia konkretnego wniosku ustawodawczego do końca 2023 roku – teraz zaczyna się z tego wycofywać. 

Śledztwo na podstawie wycieków dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów z urzędnikami UE oraz rozmów z byłymi osobami z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokazuje siłę i wpływ lobby mięsnego na tworzenie legislacji UE. W szczególności aktywna grupa lobbystyczna European Livestock Voice (ELV) wykazywała aktywność w działaniach na rzecz swoich interesów, nawiązując współpracę z mediami oraz organizując kampanie, których celem było zmienienie opinii publicznej. Grupa ta podejmowała również działania przeciwko stronie naukowej, która próbowała przedstawić wpływ produkcji mięsa na klimat. Informatorzy wskazani w artykule The Guardian podkreślają, że „w strategicznych momentach procesu legislacyjnego wykorzystywali (osoby lobbujące) uprzywilejowane kanały, dążąc do wpływu na wyższe szczeble w Komisji.” 

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego wciąż czekamy na unijną legislację dla zrównoważonego systemu żywnościowego, która miała zostać przedstawiona przez KE jeszcze we wrześniu tego roku. 11 października 6 Posłanek i Posłów do PE: dr. Sylwia Spurek, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Anja Hazekamp skierowali do KE pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej w tej sprawie. Podstawowymi pytaniami, które pozostają bez odpowiedzi jest: co się stało z legislacją dla zrównoważonego systemu żywnościowego? I dlaczego władze, które powinny reprezentować interesy obywateli i obywatelek UE przestają słuchać naszego głosu zmiany, w zamian uginając się pod presją przemysłu?

Morgan Janowicz, Green REV Institute: “Wyniki przeprowadzonego śledztwa pokazują, że w obliczu przemysłu, ogromnych pieniędzy, władze Unii Europejskiej uginają się i nie spełniają swoich obowiązków. . Tracimy na tym wszyscy i wszystkie, w tym nasza planeta, a lista ofiar obecnego systemu żywnościowego z dnia na dzień staje się coraz dłuższa. Obywatele i Obywatelki UE jednoznacznie chcą wprowadzenia zmian dla zwierząt, jednak te głosy są odstawiane na bok w imię interesów nielicznych.“

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.