Główna Wiadomości Opinie Podcasty

Komisja Europejska ogłasza konkurs ImagineEU dla uczniów szkół średnich  

W tym roku szkolnym zapraszamy uczniów z całej Polski do podzielenia się z nami pomysłami na stworzenie z Europy (jeszcze) lepszego miejsca do życia i wygrania grupowej wycieczki do Brukseli! Konkurs stanowi uzupełnienie materiałów edukacyjnych „Demokracja UE w akcji – Też masz głos – Europejska inicjatywa obywatelska”, który nauczyciele mogą wykorzystać do zapoznania uczniów z obszarami działania Unii Europejskiej oraz narzędziami umożliwiającymi obywatelom UE zaangażowanie się w te działania. 

Zachęcamy uczniów szkół średnich z całej UE do udziału w konkursie ImagineEU i nagrania oraz przesłania krótkiego filmu przedstawiającego innowacyjny pomysł na poprawę życia społeczności, który mógłby stać się przedmiotem prawa UE. 

Konkurs ImagineEU nawiązuje do koncepcji EIO, w ramach której obywatele Unii Europejskiej mogą aktywnie wpływać na polityki UE oraz brać udział w demokratycznych procesach UE. Uczniowie biorący udział w konkursie mają szansę dowiedzieć się więcej o UE i rozwinąć swoje umiejętności komunikacji i współpracy, korzystając z niedawno opublikowanych materiałów na temat EIO dla szkół.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich z państw członkowskich UE. Filmy (nieprzekraczające 3 minut) powinny zostać opracowane i wyprodukowane przez zespół składający się z maksymalnie 7 uczniów z tej samej szkoły pracujących pod nadzorem jednego lub dwóch nauczycieli. 

Kwalifikujące się filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu, na której oglądający będą mogli zagłosować na najlepsze pomysły.

Po zakończeniu głosowania publiczności spośród filmów, które uzyskają najwięcej głosów, jury konkursu wybierze trzy zwycięskie.

Filmy można przesyłać do 13.12.2023 roku. Zasady konkursu, specyfikacje techniczne filmów oraz szczegóły aplikacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu

Jaka jest nagroda?

Trzy zwycięskie zespoły składające się z 7 uczniów i 2 nauczycieli otrzymają nagrodę główną, którą będzie wycieczka grupowa do Brukseli. 

Podczas wycieczki uczniowie będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami instytucji europejskich odpowiedzialnych za EIO i dowiedzą się więcej o roli różnych instytucji UE oraz historii Unii Europejskiej. 

Czym jest europejska inicjatywa obywatelska (EIO)?

EIO to demokratyczne narzędzie mające na celu zachęcenie obywateli z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej do apelowania o wprowadzenie zmian w kwestiach, które mają dla nich znaczenie, oraz w których Komisja Europejska ma uprawnienia do proponowania przepisów UE.

EIO umożliwia grupom obywateli (z co najmniej 7 państw członkowskich) przedstawianie propozycji legislacyjnych mających wpływ na przyszłość polityk UE.

Po weryfikacji zgodności z wymogami prawnymi obywatele mają rok na zdobycie poparcia dla swojej inicjatywy. Kiedy organizatorzy zbiorą milion podpisów, zweryfikowanych przez odpowiednie władze krajowe, Komisja przygotuje oficjalną odpowiedź informującą, jakie działania zostaną podjęte, a jakie nie i dlaczego.

Od 2012 roku zarejestrowano już 103 inicjatywy obywatelskie dotyczące różnych obszarów polityki – od ochrony środowiska, przez dobrostan zwierząt, transport i ochronę konsumentów, po prawa podstawowe i społeczne. Obecnie zbierane są deklaracje poparcia dla 10 inicjatyw, zaś inne 9 inicjatyw otrzymało już oficjalną odpowiedź Komisji Europejskiej. 

Czym są materiały „Demokracja UE w akcji” dla szkół?

Interaktywne materiały dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) dla szkół mają pomóc uczniom zdobyć informacje i umiejętności, dzięki którym mogą stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami Unii. Materiały obejmują cztery części tematyczne, z których każda koncentruje się na innym zagadnieniu – od ogólnych informacji o Unii Europejskiej do bardziej konkretnych tematów i zadań związanych z europejską inicjatywą obywatelską. Materiały na temat EIO dostępne są we wszystkich oficjalnych językach UE.

EIO w Polsce

Z ponad 900 organizatorów, którzy zaproponowali 103 europejskie inicjatywy obywatelskie, 38 pochodzi z Polski. W całej UE do tej pory zebrano ponad 18 milionów deklaracji poparcia, z czego ponad 528 tysięcy w samej Polsce. 

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.