Gliwice: Razem przeciw przemocy 

21 października w CH Forum odbędzie się akcja „Przerywamy Milczenie”. Zaplanowano m.in. terenową grę profilaktyczno-edukacyjną „Podaj dalej – przerwijMY milczenie”. Wydarzenie organizowane jest w ramach akcji „Razem przeciw przemocy” przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

Poza grą terenową, która rozpocznie się o godz. 12.00, zaplanowano konsultacje prawne oraz psychologiczne, warsztaty i kreatywne zajęcia, a także pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony i jogi. Będą też zabawy, animacje, panel dyskusyjny i gry rodzinne. Wydarzenie potrwa do godz. 18.00. 

– To kolejna okazja, by przypomnieć, jak ważne jest bycie wrażliwym i reagowanie na każdy przejaw agresji. W Gliwicach przygotowano specjalne akcje informacyjne poświęcone przeciwdziałaniu temu zjawisku. Warto wziąć w nich udział, nie tylko gdy doznaje się przemocy, ale również, by wiedzieć, jak pomóc osobom, które jej doświadczają – mówi Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Przypominamy, że informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy można uzyskać osobiście w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach lub telefonicznie pod numerem 32/300-01-11 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłaszając się do Ośrodka Pomocy Społecznej, poza indywidualnym wsparciem psychologicznym, socjalnym czy udostępnianą nieodpłatną pomocą prawną, skorzystać można również z grupowych form wsparcia, adresowanych zarówno do osób doznających przemocy domowej, jak i do osób stosujących przemoc domową. 

Przypominamy również, że Gliwice są jedną z ośmiu polskich gmin, które od stycznia testują i wdrażają rozwiązania mające na celu rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Działania te są możliwe dzięki otrzymaniu grantu z Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, na projekt „AntyprzeMOCNI”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.