Wiedza, marketing, rozwój. Rybnik dla biznesu 

Networking, wymiana doświadczeń i szkolenia. O wydarzeniu Rybnik dla biznesu rozmawiają Sebastian Pypłacz i Mateusz Maik.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.