Starania o pododdział udarowy w Pszczynie

Trwają starania nad uruchomieniem pododdziału udarowego w pszczyńskim szpitalu. Aby placówka mogła starać się o środki z kontraktu NFZ na ten cel, trzeba wyremontować pomieszczenia i zakupić specjalistyczny sprzęt.

Na terenie powiatu pszczyńskiego żaden podmiot leczniczy nie ma zakontraktowanych świadczeń w zakresie leczenia udarów mózgu. Obecnie pacjentów z udarami trzeba transportować do miejsc bardziej oddalonych, co znacznie zmniejsza ich szanse na wyleczenie i samodzielne funkcjonowanie. 

– Szpital Joannitas w Pszczynie dysponuje odpowiednią kadrą medyczną oraz zapleczem diagnostycznym, natomiast konieczne jest przeprowadzenie inwestycji polegającej na przystosowaniu pomieszczeń piętra zajmowanego przez oddział neurologiczny do potrzeb pododdziału udarowego i jego wyposażenie. W 2023 r. niezbędna inwestycja będzie zrealizowana w pierwszym etapie ze środków samorządu powiatowego, środków własnych szpitala i samorządów gminnych, za co bardzo dziękuję włodarzom i radnym – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Pomoc właścicieli dla szpitala

We wrześniu Powiat Pszczyński przeznaczył 1 mln zł na wniesienie wkładu do Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej spółki z o. o. w restrukturyzacji. Drugi właściciel szpitalnej spółki – Gmina Pszczyna, przeznaczy na ten cel 129 tys. zł.

Wsparcie gmin dla placówki

W ostatnim czasie środki dla Szpitala w Pszczynie przeznaczyły również gminy.
Dotacje z czterech gmin powiatu pszczyńskiego zostaną wykorzystane za zakup sprzętu i wyposażania na potrzeby pododdziału udarowego. Gmina Miedźna przekaże 100 tys. zł, Gmina Suszec – 30 tys. zł, Gmina Goczałkowice-Zdrój – 30 tys. zł oraz Gmina Kobiór – 27 tys. zł. Łącznie daje to kwotę w wysokości 187 tys. zł. 

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego zwrócił się o przekazanie dotacji na drugi etap inwestycji związanej z utworzeniem pododdziału udarowego ze środków Województwa Śląskiego.

Końcem września Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 tys. zł dla Powiatu Pszczyńskiego. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup sprzętu medycznego. 

Warto wspomnieć, że w przypadku dwóch gmin są to drugie dotacje dla szpitala w tym roku. Kobiórski samorząd w lutym przekazał 20 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie mobilnego modułowego stanowiska do zaawansowanej przyrządowej resuscytacji z możliwością wykonania defibrylacji. Sprzęt został zakupiony i użyczony bezpłatnie przez Powiat Pszczyński Szpitalowi. Gmina Goczałkowice w marcu przekazała 28 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wózków transportowych dla pacjentów szpitala.

Szpital w restrukturyzacji

Finansowanie działalności szpitala jest mocno niedoszacowane w stosunku do zadań jakie realizuje w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na wniosek szpitalnej spółki, na podstawie postanowienia wydanego przez sąd 12 lipca br., nastąpiło otwarcie postępowania sanacyjnego spółki, co pozwoli na restrukturyzację jej zobowiązań. Działalność lecznicza prowadzona jest na dotychczasowych zasadach. Powstaje plan restrukturyzacji oparty na możliwych kierunkach rozwoju oraz dalszej optymalizacji kosztów. Aby proces restrukturyzacyjny się powiódł, konieczne jest wynegocjowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia wyższej kwoty ryczałtu, adekwatnej do ponoszonych kosztów.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.