Rybnik: Nacyna zanieczyszczona

W poniedziałek, 18 września, do Nacyny przedostała się substancja, która spowodowała zanieczyszczenie rzeki. Służby ustalają przyczyny i niwelują skutki zdarzenia.

Woda w Nacynie przybrała biały kolor i zaczęła się pienić. Niepokojące zjawisko zauważono na wysokości ul. Daszyńskiego i Wierzbowej (bulwary).

O zdarzeniu poinformowani zostali strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika, w ramach którego funkcjonuje Referat Ekologii, Referat Zarządzania Kryzysowego, dyżurny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W ramach podjętych działań strażacy PSP założyli w newralgicznych miejscach rzeki rękawy sorpcyjne wychwytujące zanieczyszczenie. Pracownik WIOŚ pobrał próbki wody do badania. Strażacy prowadzą kontrole w miejscu zdarzenia.

Urząd Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.