Rybnik zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Rozbudowa ulicy Kardynała Kominka wraz z parkingami”.

Koncepcję rozbudowy ulicy Kardynała Kominka w Rybniku na zlecenie Miasta opracowało – w dwóch wariantach – Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski ze Świnnej. 

Celem konsultacji jest wyłonienie optymalnego pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym wariantu rozbudowy ul. Kardynała Kominka.

Materiały zawierające opis wariantów wraz z koncepcyjnym planem zagospodarowania będą wyłożone do wglądu w dniach 21-22 września br. w godzinach 11:00-20:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Jośki 41, pok. 216 (I piętro). 

Dokumentacja w wersji elektronicznej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika oraz w wersji papierowej w siedzibie:

 • Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 109, 
  w godzinach:
  poniedziałek – środa: od 8.00 do 15.00
  czwartek: od 8.00 do 17.30
  piątek: od 8.00 do 12.30
 • Biura Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski przy ulicy Zachodniej 47 w Świnnej (kod pocztowy 34-331) koło Żywca w godzinach:
  poniedziałek – piątek: od 8.00 do 15.00

Pytania, wnioski i uwagi można kierować w formie elektronicznej na adresy email:

lub w formie pisemnej w siedzibach lub na adresy ww. Centrum Inwestycji i Biura Projektów.

Informacji telefonicznej udzielają:

 • projektant, tel. 889-574-395
 • Urząd Miasta Rybnika, Referat Zarządzania Inwestycjami, tel. 32 43 92 123

Konsultacje będą trwać do 6 października, postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. 
W uzasadnionych przypadkach – możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych – wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

SZCZEGÓŁY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

UM Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.