Program budowy 100 obwodnic w województwie śląskim

W ciągu kilku lat, za sprawą realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic, z kilku miast wyprowadzimy ruch tranzytowy. Pięć obwodnic będzie miało łączną długość prawie 50 km i pozwolą ominąć Blachownię i Herby w ciągu DK46 oraz położone wzdłuż DK78 Nakło Śląskie i Świerklaniec, Kroczyce, Pradła, Szczekociny i Goleniowy – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Cel

Dzięki tym inwestycjom, rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską i prowadząca do Chmielnika w woj. świętokrzyskim, DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca. Tym samym stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Realizacja obwodnic w nowym śladzie pozwoli kierowcom na wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Te inwestycje, wraz z realizowaną w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych obwodnicą Poręby i Zawiercia, przyczynią się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z DK11, a w przyszłości S11. 

Natomiast budowa obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu DK46 pozwolili na wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK46 od Lublińca do Częstochowy.

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu DK46

12 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zakończyliśmy już spotkania informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2029. Długość obwodnicy wyniesie niemal 11 km. Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji DŚU: IV kwartał 2023 r.

Planowana data ogłoszenia przetargu: III kwartał 2025 r.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu DK78

12 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2029. Długość obwodnicy wyniesie niemal 12 km. Początek projektowanej obwodnicy uległ zmianie w stosunku do poprzednich rozwiązań. Droga zostanie włączona do projektowanego w ramach S11 węzła Tarnowskie Góry Zachód jako kolejny wariant do przeanalizowania w ramach opracowania STEŚ.

Z kolei decyzja odnośnie doboru przekroju drogi zostanie podjęta po weryfikacji opracowania prognozy ruchu.

Obwodnica Kroczyc w ciągu DK78

25 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID) dla budowy obwodnicy o długości ponad 9 km. 30 września 2022 r. złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji ZRID. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2024-2026.

Obwodnica Pradeł w ciągu DK78

25 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do wniosku o decyzję ZRID) dla budowy obwodnicy o długości ponad 2 km. 30 września 2022 r. złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji ZRID. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2024-2026.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78

27 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do wniosku o decyzję ZRID) dla budowy obwodnicy o długości ok. 13 km. 30 września 2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Śląskiego. Planowana data ogłoszenia przetargu to III kwartał 2024 r. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2025-2027.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.