Chorzów: Zabytkowy Ratusz w Batorym uratowany

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podpisał akt notarialny na mocy którego gmach zabytkowego Ratusza w Chorzowie Batorym stał się własnością Sądu Rejonowego. Tym samym po wielu latach nieruchomość wróciła w ręce Skarbu Państwa.  Nowy właściciel ma pięć lat na remont, który przywróci Ratuszowi funkcjonalność i dawny blask. Szacuje się, że będzie to kosztować około 20 mln zł.

–  Cieszę się, że nasze wieloletnie starania, by uratować niszczejący w prywatnych rękach zabytkowy Ratusz, zostały zwieńczone sukcesem. Ten wyjątkowy i szczególny dla naszych mieszkańców zabytek ma teraz inwestora, który z pewnością zadba o to, aby przywrócić mu właściwą rangę i splendor– powiedział po podpisaniu aktu notarialnego prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. – To wyjątkowa architektura, która w naszym mieście powinna mieć należyte miejsce i odpowiednią funkcję. Siedziba Sądu Rejonowego w Chorzowie jak najbardziej się w to wpisuje – dodaje prezydent.

Neobarokowy obiekt przy ul. Ratuszowej 3 ma bardzo burzliwą historię. Szczególnie tę najnowszą. Bardzo trudne okazały się dla niego czasy przemian lat 80 i 90. Gmach, w którym mieściła się milicja a potem policja został w 2001 roku przekazany NSZZ Solidarność. Związek postanowił jednak szybko tę nieruchomość sprzedać. Budynek trafił w prywatne ręce i to nie jedyne. Kolejni właściciele przez blisko 30 lat nie zrobili nic, by wywiązać się z obietnic zagospodarowania gmachu. Nie przeprowadzili też prac remontowych, które powstrzymały by jego degradację. W dodatku metalowe elementy wyposażenia oraz konstrukcji coraz częściej padały łupem złodziei i zbieraczy złomu. Stan budynku z każdym rokiem się pogarszał. Z tym nie mogli pogodzić się  mieszkańcy i władze samorządowe Chorzowa. Dlatego podjęto decyzję, by zrobić wszystko aby odzyskać gmach. Udało się to pod koniec 2018 roku. Miasto Chorzów wykupiło zabytek z prywatnych rąk i przystąpiło do ratowania obiektu. W pierwszej kolejności wyremontowany został dach. Odnowiono więźbę, położono nowe dachówki. Ponadto wykonano gzymsy, uzupełniono dekoracje, zamontowano nowe rynny, płotki i okna. Równolegle prezydent Chorzowa Andrzej Kotala polecił podległym pracownikom by zintensyfikować poszukiwania inwestora lub podmiotu instytucjonalnego, który mógłby wykorzystać budynek na swoją siedzibę.

Historia Ratusza w Wielkich Hajdukach

Neobarokowy gmach mieszczący się przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie Batorym został wzniesiony w latach 1909-1911 jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhütte. Przypomina monumentalny barokowy pałac. Po przyłączeniu tych terenów do II Rzeczypospolitej powrócono do historycznej nazwy Wielkie Hajduki, a sam gmach do 1939 r. stanowił siedzibę władz starostwa świętochłowickiego. Po 1948 roku budynek został przejęty przez Skarb Państwa. Wtedy swoją siedzibę znalazły tam kolejno milicja obywatelska, a następnie policja. Potem Ratusz dostała Solidarność. Po sprzedaży trafił w prywatne ręce.  W 2004 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków. Wyróżnia się kubaturą oraz rzadko spotykanym w Chorzowie stylem neobarokowym. Budynek odegrał ważną rolę w historii miasta, jako gmach użyteczności publicznej.  Powierzchnia użytkowa trójkondygnacyjnego obiektu wynosi 3700 metrów kwadratowych. Nawiązuje wyglądem do barokowej architektury pałacowej – gmach postawiono bowiem na planie litery U, wymurowano trzy kondygnacje i przykryto dachem mansardowym z lukarnami. Najefektowniej prezentuje się umieszczony w fasadzie głównej trójosiowy pseudoryzalit, z ozdobnym portalem, który flankują dwie ładne kolumny, o głowicach naśladujących porządek joński. Dach zaś wieńczy, znajdująca się na osi budynku, wieżyczka widokowa.

UM Chorzów

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.