Jak założyć społeczność energetyczną? Praktyczny poradnik Frank Bold

W Unii Europejskiej działa już ponad 3,5 tys. spółdzielni energetycznych produkujących zieloną energię, co pokazuje rosnącą rolę wspólnot energetycznych w transformacji. Aby wesprzeć ich tworzenie także w Polsce, Frank Bold opublikował poradnik „Prawne aspekty społeczności energetycznych”. Autorki publikacji zawarły w niej szereg praktycznych wskazówek, przydatnych zwłaszcza dla samorządów i społeczności lokalnych zainteresowanych rozwijaniem różnych form energetyki ze źródeł odnawialnych.

– Społeczności energetyczne mogą być istotnym filarem zielonej transformacji. Potrzebne jest jednak szerokie i realne wsparcie finansowe i organizacyjne dla tych, którzy chcą taką społeczność założyć. Szanse na wsparcie finansowe pojawiają się w formie licznych programów dotacyjnych. Nasz poradnik dostarcza zaś tego drugiego: wiedzy merytorycznej, która może być wsparciem dla osób i podmiotów zainteresowanych stworzeniem społeczności energetycznej – mówi Agnieszka Stupkiewicz, radczyni prawna z Frank Bold i współautorka poradnika.

W przystępnej formie pytań i odpowiedzi autorki: Agnieszka Stupkiewicz, Maria Włoskowicz i Magdalena Gąsowska-Paprota prezentują ramy prawne tworzenia i funkcjonowania różnych form społeczności energetycznych w Polsce, takich jak np. klaster energii, spółdzielnia energetyczna czy prosument zbiorowy. Publikacja może być szczególnie przydatna dla tych, którzy chcą dopiero podjąć decyzję o wyborze najodpowiedniejszej formy społeczności energetycznej. 

– Rozwój energetyki rozproszonej, której wyrazem są społeczności, sprzyja zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, jest korzystny dla ochrony klimatu i pozwala na obniżenie kosztów energii. Niesie także duże korzyści dla społeczności lokalnych: wzmacnia wspólnotę lokalną, zwiększa atrakcyjność i konkurencyjność regionów oraz może być narzędziem walki z ubóstwem energetycznym – mówi Agnieszka Stupkiewicz.

Autorki poradnika omówiły także rolę gmin w tworzeniu społeczności energetycznych oraz wskazały, jakie są obecnie możliwości finansowania energetyki obywatelskiej. 

– Widzimy szczególny potencjał samorządów w rozwoju różnych form energetyki obywatelskiej. Gmina posiada wiele cech, które ułatwiają jej pełnienie znaczącej roli w zakładaniu społeczności energetycznych. Jest też takim podmiotem, który może z nich czerpać ważne korzyści. Mamy nadzieję, że treści zawarte w poradniku, obok oferowanych przez nas szkoleń, będą przydatne i zaowocują nowymi społecznościami energetycznymi w Polsce – dodaje Agnieszka Stupkiewicz.

Poradnik dostępny w formacie PDF można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Fundacji Frank Bold. Podmioty zainteresowane ofertą szkoleń z tematyki tworzenia i funkcjonowania społeczności energetycznych, w tym najnowszych zmian w prawie w tym zakresie, mogą kontaktować się z Fundacją, pisząc na adres: krakow@frankbold.org.

Fundacja Franka Bolda

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.