Międzynarodowy Dzień ONZ „Clean Air for blue skies”

Czwartek, 7 września jest dniem obchodów globalnego święta „Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba” (International Day of Clean Air for blue skies). Ustanowione przez ONZ w 2019 roku, święto ma przypominać nam, że prawo do oddychania czystym powietrzem należy do podstawowych praw człowieka. Jednak jak wynika z danych WHO, prawo to wciąż nie jest realizowane przez 99% światowej populacji.

Zawieszone w powietrzu drobne cząstki stałe (PM2,5), mikroplastiki (MP), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), ale też wyemitowane gazy cieplarniane i aerozole wpływają na ludzi, ekosystemy i klimat naszej planety. Transgraniczny charakter zanieczyszczenia powietrza wymaga partnerstw lokalnych, krajowych, regionalnych, których działania tu i teraz przełożą się na lepsze warunki życia dla wszystkich na długo. Hasło tegorocznego święta „Razem dla czystego powietrza”, podkreśla potrzebę silniejszych partnerstw i wspólnej odpowiedzialności za czystość powietrza — tym pilniejszych, że dbając o jakość powietrza włączamy się w działania spowalniające zmianę klimatu i ratujące przyrodę.

Każdy ma rolę do odegrania w zadaniu oczyszczania powietrza i ochrony naszego zdrowia, i każdy może z tego skorzystać. Łatwo dostępnymi i niskobudżetowymi strategiami walki z zanieczyszczeniami są rozwiązania oparte na naturze (Nature based Solutions, NbS). O regulującej klimat i oczyszczającej powietrze zdolności zieleni miejskiej opowiada publikacja „Od Drzewa Do Miasta” napisana przez ekspertów UNEP/GRID-Warszawa , Na przykładach z pięciu miast w Polsce, autorzy oszacowali wartość ekonomiczną korzyści, jakie miasta czerpią z drzew miejskich. Taki rachunek dowodzi, że czyste powietrze równa się zdrowie ludzi, ale też poprzez zdrowie ludzi, że to także zdrowa ekonomia.

UNEP/GRID-Warszawa

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.