Kilka lat przerwy, a teraz powrót. Klasy górnicze w szkołach w Rybniku i Radlinie

Po kilku latach przerwy wracają klasy górnicze do szkół w Rybniku i Radlinie. Mimo zapowiadanej likwidacji górnictwa węgla kamiennego, wciąż nie brakuje bowiem chętnych do tego, by szkolić się w kierunku tej branży. Łącznie 45 uczniów rozpoczęło kształcenie w tym kierunku, a w ramach programu „Dobry start z PGG” będą mogli liczyć na stypendia oraz nagrody finansowe. Otrzymają również od spółki gwarancje pracy.

W Zespole Szkół Technicznych w Rybniku powstała klasa o kierunku technik górnictwa podziemnego, która będzie liczyć 30 uczniów, natomiast w Szkole Branżowej w Radlinie będzie to klasa o kierunku górnik eksploatacji podziemnej – tam znajdziemy 15 uczniów. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że w ramach programu „Dobry start z PGG” uczniowie otrzymają miesięczne stypendia, nagrody finansowe za dobre oceny, za zakończenie szkoły i, co istotne, będą mieli gwarancje pracy. PGG wspiera także naukę uczniów w klasach technicznych i branżowych na kierunkach przydatnych w górnictwie.

Nie będzie zaskoczeniem to, że brakuje wykwalifikowanej kadry w kopalniach. Nie pomaga zapowiadana likwidacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Ale w PGG zapewniają, że praca jeszcze przez wiele lat będzie, więc „ważne jest kształcenie w zawodzie technik górnik”.

 Zależy nam przede wszystkim na kształceniu młodych ludzi w zawodzie technik górnik z ukierunkowaniem na przygotowanie ich do pracy w dozorze ruchu kopalni, ponieważ w perspektywie kilku lat możemy zderzyć się z brakiem osób spełniających wymagania pracownika dozoru ruchu górniczego. Skoro nie ma takich fachowców na rynku, to musimy sami zadbać o ich wykształcenie. Dlatego podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by takie kierunki w szkołach powstały – zaznacza Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej, cytowany na stronie PGG.pl.

Klasy górnicze w dwóch szkołach, po jednej w Rybniku i Radlinie, wracają po trzyletniej przerwie. Co ciekawe, podobny plan utworzenia takiej klasy zakładano w Rudzie Śląskiej, ale zgłosiło się zbyt mało chętnych. „Uczniowie klas górniczych z Rybnika i Radlina mają zagwarantowane praktyki w kopalniach Chwałowice i Jankowice. Będą mogli zjeżdżać pod ziemię, gdzie odbędzie się część zajęć, będą także korzystać ze sztolni ćwiczebnych – w kopalni Chwałowice i przy szkole w Rybniku”, podaje PGG.

Powstanie klasy górniczej w szkole w Rybniku było też podstawą do rozpoczęcia prac związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych. Centrum ma ruszyć we wrześniu 2024 roku. – Warunkiem powstania Centrum było utworzenie klasy górniczej w szkole. Miasto Rybnik podjęło już w tej sprawie uchwałę, a dzięki dotacji ze środków, którymi dysponuje ministerstwo edukacji, na utworzenie Centrum zostanie przeznaczone 11 mln zł. Część tych pieniędzy zostanie wydana na kształcenie uczniów, studentów, dorosłych i dokształcanie nauczycieli. Około 80 procent zostanie wydane na infrastrukturę, utworzenie i wyposażenie specjalistycznych pracowni, odtworzenie sztolni, stworzenie stanowisk wirtualnej rzeczywistości. – tłumaczy dyrektor Andrzej Sączek w komunikacie PGG.

Jak konkretnie wyglądają korzyści finansowe dla młodych adeptów górnictwa? PGG podaje, że uczniowie klas górniczych mogą liczyć na 400 złotych netto miesięcznie stypendium, 1500 złotych netto nagrody rocznej za dobre wyniki. Uczniowie pozostałych kierunków dostaną 300 złotych netto stypendium, 1200 złotych netto nagrody rocznej. Wszyscy otrzymają 5 tysięcy złotych netto za ukończenie szkoły i rozpoczęcie pracy w kopalniach PGG.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.