Prezydent Raciborza podarował teren na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej

Miasto Racibórz podjęło istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców, przekazując teren o powierzchni niemal 80 arów na rzecz skarbu państwa. Obszar ten zostanie przeznaczony na budowę oraz utrzymanie nowych obiektów dla Państwowej Straży Pożarnej.

Decydujący akt notarialny w tej sprawie został uroczyście podpisany 18 sierpnia przez Prezydenta Miasta Racibórz, Dariusza Polowego. Przekazanie tego terenu stanowi zobowiązanie Miasta do wzmocnienia infrastruktury ratowniczej oraz zapewnienia sprawnego i skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych.

Istotnym aspektem tego przekazania jest fakt, że teren ten zostanie w trwałym zarządzie Państwowej Straży Pożarnej. To oznacza, że strażacy będą mieli nie tylko stały dostęp do obiektów, ale także zapewnioną stabilność i odpowiednie warunki do prowadzenia swojej działalności na rzecz bezpieczeństwa społeczności.

Jestem niezmiernie zadowolony z tej inicjatywy Miasta Racibórz. Przekazanie terenu dla Państwowej Straży Pożarnej to dowód na to, że współpraca między władzami lokalnymi a służbami ratowniczymi jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa — powiedział Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu, Jarosław Ceglarek.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla mnie priorytetem. Jestem przekonany, że strażacy na czele z Panem komendantem dobrze wykorzystają ten teren, co przełoży się na jeszcze lepszą ochronę naszej społeczności przed zagrożeniami pożarowymi oraz sytuacjami awaryjnymi — podkreślił Prezydent Dariusz Polowy.


Urząd Miasta Racibórz

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.