Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Giszowcu z nowym łącznikiem

Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 a budynkiem przy ul. Radosnej 3 w Giszowcu to realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego. Dzięki inwestycji dzieci i młodzież korzystająca z Ośrodka oraz jego pracownicy będą mogli wygodniej przemieszczać się pomiędzy budynkami. Koszt realizacji zadania wyniósł blisko 330 tys. zł.

– Budżet Obywatelski to narzędzie pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań. Wśród wybranych przez mieszkańców do realizacji jest ukończony właśnie projekt dotyczący wykonania łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 a budynkiem przy ul. Radosnej 3 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przypominam także, że 11 września rusza głosowanie w X edycji budżetu obywatelskiego. Już dzisiaj, każdego mieszkańca Katowic bez względu na wiek, zachęcam do udziału – dodaje prezydent.

Łącznik o długości 20 m pomiędzy głównym wejściem do budynku przy ul. Radosnej 3 z zewnętrzną windą budynku przy ul. Gościnnej 8 został wykonany w ażurowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem oraz chodnikiem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z ogrodu, przy murze oporowym – na całej jego długości zamontowano drewnianą balustradę. W ramach inwestycji zagospodarowano również obszar 70 m2 zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji oraz wykonano ujęcie kanalizacji deszczowej związanej z odprowadzeniem wód opadowych z zadaszenia łącznika. Całość inwestycji kosztowała blisko 330 tys. zł.

Inwestycja to realizacja zadania z V edycji Budżetu Obywatelskiego. Wniosek ten otrzymał 1303 głosy mieszkańców na zadania lokalne z Giszowca i został wybrany do realizacji. Wydłużenie czasu wykonania zadania spowodowane było m.in. koniecznością przeprowadzenia uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo, aby zbudować łącznik, konieczna była przebudowa istniejącej sieci cieplnej oraz muru oporowego – by nie kolidowały z inwestycją. 

– Historyczne zabudowania w Katowicach-Giszowcu są objęte nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co oczywiście wpływa na proces inwestycyjny i tak też było w tym przypadku. Mamy jednak spore doświadczenie przy tego typu realizacjach. W zarządzanych przez KZGM zasobach mieszkaniowych Katowic znajduje się wiele architektonicznych perełek, które poddawaliśmy rewitalizacji, również w samym Giszowcu. W tym roku zakończyliśmy modernizację domów przy ulicy Kosmicznej, która wpłynęła zarówno na efekt wizualny, jak również poprawiła efektywność energetyczną i komfort mieszkańców – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej jest wielospecjalistyczną placówką zapewniającą opiekę dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością od pierwszych miesięcy do 25 roku życia. To placówkaprowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ze wsparcia Ośrodka korzysta kilkuset młodych mieszkańców Katowic i okolic.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.