Parlament Europejski jest zaniepokojony wyborami w Polsce. Chce pełnej obserwacji OBWE

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził zaniepokojenie zmianami w polskim prawie wyborczym. W dokumencie pojawiły się także wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce, w szczególności w sprawie komisji śledczej, określanej przez media mianem Lex Tusk.

W związku z zastrzeżeniami wyrażonymi przez europarlamentarzystów, instytucja Unii Europejskiej zwróciła się do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE o zorganizowanie pełnej misji obserwacyjnej w czasie październikowych wyborów parlamentarnych. Taki wniosek był już wcześniej formułowany – OBWE odpowiedziało jednak rekomendacją przeprowadzenia ograniczonej misji rozpoznawczej, która była prowadzona w Polsce również cztery lata temu. Taka misja, choć zakłada odwiedzenie w dniu wyborów ograniczonej liczby lokali wyborczych, miałaby się skupiać na obserwacji mediów, nie zaś kompleksowej analizie przebiegu samych wyborów.

Zmianami w prawie wyborczym, które zaniepokoiły polityków unijnych, są m.in. nowe ograniczenia czasowe w liczeniu głosów oddanych za granicą, co w opinii europarlamentarzystów „grozi unieważnieniem takich głosów”. W rezolucji powtórzono także już dawno formułowane wnioski dotyczące polskiego sądownictwa; w dokumencie podkreślono, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie może być uznana za sąd niezawisły i bezstronny, a przypomnijmy, że to ten organ Sądu Najwyższego odpowiada w polskim porządku prawnym za rozpatrywanie protestów wyborczych.

Europarlamentarzyści powtórzyli również stanowisko na temat Trybunału Konstytucyjnego, który w ich opinii „jest nielegalny, nie ma mocy prawnej ani niezależności i nie jest uprawniony do dokonywania wykładni Konstytucji”.

Przedmiotem krytyki Parlamentu Europejskiego stała się także ustawa znana w mediach jako Lex Tusk. Przypomnijmy, że obecnie kontrowersyjne przepisy nie są wykonywane, bowiem Prawo i Sprawiedliwość czeka na przyjęcie poprawek zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Niemniej, europarlamentarzyści zwrócili się do polskich władz o, w najlepszym przypadku, uchylenie ustawy, jeśli zaś nie są tym zainteresowane, zawieszenie jej obowiązywania do czasu wydania pilnej opinii w tej sprawie przez Komisję Wenecką, a także zastosowanie się do ewentualnych zaleceń zmian przez nią zaproponowanych.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok

Redaktorka. Prowadząca dział Śląska Opinia o Kulturze i podcast Szum Sporego Miasta.