Nowa wystawa czasowa w Muzeum Śląskim w Katowicach i najciekawsze propozycje na nadchodzący weekend

Wystawa „DOBIESŁAW GAŁA. METAOBSZARY”
Wernisaż z udziałem artysty odbędzie się w czwartek 13 lipca 2023 o godzinie 18.00 i będzie tłumaczony na Polski Język Migowy.

Twórczość Dobiesława Gały – artysty rzeźbiarza – to hybryd rysunku i rzeźby oraz malarstwa i rzeźby. Nacinanie, wydrapywanie, wgniatanie czy też mnogie nawarstwianie farb, pigmentów i żywic sprawiają, że ostatecznie zmienia się definicja tego, z czym mamy do czynienia. Powstałe w ten sposób obiekty, artysta przekształca i nadaje im trzeci wymiar, dzięki czemu prace stają się wielobarwnymi reliefami, w których zastosowane media przenikają się, tworząc unikalne kompozycje. 

„Próbuję zestawiać za sobą, a tym samym kontrastować, kompozycje wyszukanymi odmiennymi i nie oczywistymi strukturami. Istotnym elementem dookreślającym konfigurację linii i kształtów jest najczęściej metaliczna paleta barw, która dodatkowo odrealnienia te prace.  Dlatego wrażliwość obiorcy najczęściej lokuje się w obszarach metafizyki i kosmosu” – jak mówi o swoich pracach sam twórca.

Dobiesław Gała czerpie z nauki i kosmologii, tworząc metaforyczne przedstawienia makro- i mikrokosmosu. Jego kompozycje pełne są detali, które ukazują nieznane światy i oddziałują na wyobraźnię widza. Prace, które będzie można zobaczyć na ekspozycji są swego rodzaju meta obszarami przyszłych zdarzeń. Zawieszone w czasie i przestrzeni prezentują widoki z lotu ptaka bliżej nieokreślonych planet, zderzenia galaktyk i rozpad minerałów. Mamy tu do czynienia z wycinkami miejsc, ukazującymi strukturę, szczegół i rozkład elementów. Wydaje się, że są to hipotetyczne obrazy wszechświata i kosmosu, niemożliwe obecnie do uchwycenia przez znaną nam aparaturę.

Dobiesław Gała urodzony w 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Prodziekan na Wydziale Rzeźby. Ukończył Studia na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Został wyróżniony m.in. stypendium Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, gdzie pracował pod kierunkiem słynnego Tima Scotta, stypendysta Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał dyplom w 2000 r. w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Laureat i zdobywca Grand Prix X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego oraz wielu prestiżowych nagród za twórczość artystyczną. 

Wystawa potrwa do 15.10.2023 roku.
Kurator wystawy: Łukasz Szostkiewicz

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA NA NADCHODZĄCY WEEKEND

Piątek, 14.07 godz. 17.30 – Oprowadzanie kuratorskie po Galerii polskiej sztuki nowoczesnej 1800-1945

Dzieła od razu rozpoznawalne i mniej znane, z kolekcji malarstwa i rzeźby Muzeum Śląskiego w Katowicach, składają się na arcyciekawą panoramę zjawisk estetycznych doby wczesnej i dojrzałej nowoczesności. Jej początek stanowią pierwsze dekady XIX wieku, naznaczone efektami rewolucji francuskiej oraz uprzemysłowienia i urbanizacji. Koniec zaś to dynamiczne lata wielkich modernizacji, stłumionych wybuchem drugiej wojny światowej.

Bilety: 9 zł

Oprowadzanie poprowadzi dr Michał Burdziński kierownik Działu Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach.  Z Muzeum Śląskim związany jest od 2019 roku. Komparatysta w zakresie historii literatury i sztuki XIX i XX wieku w Europie Środkowej na tle przemian globalnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu Masaryka w Brnie, stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Fundacji im. Stanisława Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu, odbył wyjazdy badawcze i muzeologiczne m.in. do Bratysławy, Budapesztu, Koszyc, Lwowa i Ostrawy. Współpracownik Muzeum Narodowego i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (2007-2010), pracownik merytoryczny Muzeum Mazowieckiego w Płocku (2016-2019). Kurator wystaw stałych i czasowych, wykładowca, autor artykułów problemowych i polsko-słowackiej edycji felietonów Alexandra Križki W Paryżu 1925-1926 (2016), współredaktor albumu Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku (2017).

Sobota, 15.07 godz. 10.00 – Letnie spacery po ogródkach działkowych

W ramach SZYCHTY KREATYWNEJ/FAJRANT NA GWARKU! zapraszamy na „Letnie spacery po ogródkach działkowych”. Spacery będą poświęcone historii zorganizowanych form spędzania czasu wolnego w mieście, łączących tradycyjną uprawę roślin z aktywnym wypoczynkiem dzieci i dorosłych. W okresie międzywojennym na terenie Katowic w dwóch miejscach powiązano w jedną całość ogródki działkowe i ogrody jordanowskie, co było ewenementem na skalę kraju.

Zbiórka o godz. 10.00 przy ROD im. Tadeusza Kościuszki na ul. Barbary 18 w Katowicach.

Wędrówkę poprowadzi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny mieszkaniec Katowic, absolwent i pracownik Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Projektowania i Historii Architektury, w latach 2004-2011 redaktor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Archivolta”, współautor i redaktor książek: Słynne wille Polski (Wydawnictwo Foibos, Praha 2013) oraz Oblicza modernizmu w architekturze (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013), zajmuje się historią architektury współczesnej oraz ochroną dziedzictwa kultury najnowszej, członek: SARP, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział Katowice, sekcji polskiej DOCOMOMO (międzynarodowej organizacji dokumentującej architekturę modernistyczną), Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, współzałożyciel Domu Modernisty i organizator 6 edycji Festiwalu Ogrodów w Katowicach.

Pełny program Szycha Kreatywna 2023

Szychta Kreatywna to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” dofinansowanemu z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Niedziela, 16.07 godz. 10.00 – Joga na trawie

W każdą niedzielę do 27 sierpnia zapraszamy na darmowe zajęcia jogi na trawie, które prowadzą instruktorzy ze szkoły Akademię Jogi Pawła Kamińskiego.

Zajęcia odbywają się na łące pomiędzy platanami, przy wejściu do Holu Centralnego.

Zajęcia są bezpłatne. Czas trwania ok. 90 minut.

Muzeum Śląskie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.