Realizacja projektu „Miedźna pamięta” – obejmującego wzbogacenie zbiorów izby regionalnej, stworzenie skweru oraz wykonanie tablic upamiętniających początki szkolnictwa oraz patrona szkoły w Miedźnej.

Od marca tego roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnej realizowany jest projekt zatytułowany „Miedźna pamięta”, ważkość poruszanego tematu oraz pomysł i ogromne zaangażowanie zostały docenione przez kapitułę Fundacji BGK, czego dowodem jest przyznanie Gminie Miedźna grantu w wysokości 30 tysięcy złotych na jego realizację.

Całość działań odbywa się w ramach programu Moja Mała Ojczyzna przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Przez najbliższe miesiące Pani Stanisława Nycz, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnej przybliżą nam dawne dzieje szkolnictwa w Miedźnej oraz działania lokalnych bohaterów Powstań Śląskich. W ramach realizacji zadań projektowych lokalny miesięcznik „Gminne sprawy” opublikował wywiady zawierające wspomnienia dawnych uczniów szkoły w Miedźnej. Ponadto przygotowana zostanie aplikacja wraz z wizualizacją dawnego budynku szkoły.

Historia, także i w Miedźnej, pozostawiła po sobie wiele wspomnień. Uczniowie razem z nauczycielką postanowili o zachowaniu ich w pamięci, aby echo tych wydarzeń nie zanikło, a pozostało z nami jak najdłużej, dlatego nauczyciele i chętni uczniowie zaprojektowali tablice upamiętniające początki szkolnictwa w Miedźnej oraz lokalnych bohaterów, w tym mieszkańca Grzawy – powstańca styczniowego Augustyna Wojciecha.

Dzięki pozyskanym środkom przy szkole i przedszkolu powstaną dwa miejsca pamięci, poświęcone rodzimym patriotom oraz początkom szkolnictwa w Miedźnej.
Szkolna Izba Pamięci została uzupełniona o tradycyjne regionalne stroje „Ziemi Pszczyńskiej”, a znajdujące się w niej sprzęty zinwentaryzowano oraz opisano. Ponadto uczniowie klasy 6 w ramach zajęć informatycznych dokonali adaptacji i animacji popularnej legendy „ O czornej księdze” – podstawą filmowego opracowania stały się lekcje języka polskiego i komiksowe przedstawienie treści popularnej legendy. O bogactwie regionu i walorach gminy Miedźna oraz obiektów historycznych mieszczących się na jej terenie, uczniowie przekonali siebie, tworząc plakaty i foldery prezentowane w szkole.

Cały projekt zostanie podsumowany w dniu 20 czerwca tego roku. Ta data stanowi od 2022 roku ważny dzień dla uczniów Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Miedźnej, jest to bowiem Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Tego dnia, w szkole zostanie zorganizowana uroczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic oraz gra terenowa dla lokalnej społeczności – uczniów, Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna”.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.