Katowice ogłosiły przetargi na realizację części zadań z Zielonego Budżetu

Ścieżka edukacyjna, ogród terapeutyczny oraz nowe rośliny w różnych częściach Katowic, a także zazielenienie ul. Stawowej – to zadania, które znalazły się w ogłoszonych niedawno dwóch przetargach na realizację przez Zakład Zieleni Miejskiej projektów z ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu. 

– Zielony Budżet to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje związane z ekologią czy ochroną środowiska. Inwestycje są w pewien sposób ,,szyte na miarę” potrzeb mieszkańców. Ten wpływ katowiczan na wygląd ich dzielnic to doskonały przykład demokracji lokalnej i zaangażowania w rozwój miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ścieżka edukacyjna, ogród terapeutyczny oraz nowe rośliny, a także zazielenienie ul. Stawowej to inicjatywy z Zielonego Budżetu, które będziemy w najbliższym czasie realizować – dodaje prezydent.

Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił dwa przetargi na realizację części zadań z ubiegłorocznego Zielonego Budżetu. Pierwszy dotyczy zagospodarowania zielenią terenów miejskich w czterech lokalizacjach. Przy ul. Ziołowej powstanie ogród terapeutyczny dla pacjentów szpitala w Ochojcu oraz mieszkańców Katowic, a na osiedlu Tysiąclecia – pomiędzy ul. Chrobrego i Pobożnego zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków. Na placu zabaw na skwerze Walentego Fojkisa, w części zachodniej, gdzie obecnie jest trawnik między huśtawkami, ma zostać utworzona ścieżka edukacyjna. Oferty można składać do 12 czerwca, a na realizację tych zadań wykonawca będzie miał od momentu podpisaniu umowy 14 tygodni. Czwartą lokalizacją, gdzie pojawi się nowa roślinność jest ul. Piastów, to zadanie potencjalny wykonawca ma zakończyć do 30 września br. Dodatkowo wykonawca będzie miał za zadanie utrzymanie i pielęgnację posadzonej roślinności między 15 kwietnia a 15 października przyszłego roku. Oferty można składać do 12 czerwca. Zakładany budżet na realizację tych czterech zadań to nieco ponad 320 tys. zł.

Drugi przetarg dotyczy zazielenienia ul. Stawowej. Na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja a Mickiewicza zostanie posadzonych 7 kasztanowców czerwonych o średnicy pnia między 18 a 20 cm. Oferty można składać do 27 czerwca. Zakład Zieleni Miejskiej chce przeznaczyć na to zadanie 154 tys. zł – w tej kwocie jest też uwzględniona pielęgnacja roślin.

Co zyskają mieszkańcy

Na terenie pomiędzy ul. Chrobrego i ul. Pobożnego, a skwerem Jana Kidonia zamontowane zostaną 2 budki lęgowe dla ptaków. Oprócz tego staną tam także 2 karmniki i 2 poidełka. Dla odwiedzających będą dostępne tablice edukacyjne na temat istniejących i realizowanych w tym miejscu nasadzeń. Miejsce to wzbogaci się o blisko 30 krzewów, które zostaną posadzone w małych grupach oraz 160 krzewów w większych grupach. 80 m2 powierzchni mają pokryć rośliny okrywowe. Wybrane gatunki roślin zwiększą bioróżnorodność – będą atrakcyjne dla owadów, a ich owoce będą stanowiły pokarm dla ptaków. 

Przy ul. Ziołowej, w okolicy szpitala powstanie ogród terapeutyczny dla pacjentów. Ma być przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Rośliny, które zostaną posadzone, będą zajmować ok. 40 m2. Nowa roślinność pojawi się także przy ul. Piastów na Osiedlu Tysiąclecia. Będą to m.in. żywopłoty, trawnik rekreacyjno-sportowy odporny na intensywne użytkowanie, trawnik odporny na zadeptywanie oraz trawnik łąkowy. Pojawi się także zadaszona pergola ze spadzistym dachem o powierzchni ok. 80 m2

Z kolei na skwerze Walentego Fojkisa zamontowane zostaną 3 plenerowe konstrukcje będące elementami ścieżki edukacji ekologicznej do gier i zabaw kształcących w dziedzinie przyrodniczej i ekologicznej. Jedną z nich będzie lekcja dendrologii. Konstrukcja będzie się składać z dwustronnego panelu, trzech dwustronnych obrotowych tabliczek oraz 6 kształtów prezentujących kory wybranych gatunków drzew. Kolejna gra edukacyjna będzie miała formę koła – jedno o średnicy 90 cm i dwa mniejsze. Pojawią się także kostki wiedzy – będzie to 9 obracających się prostopadłościanów zadrukowanych czterostronnie. 

Drzewa na ul. Stawowej to ważna dla centrum miasta inwestycja. Ulica ta jest jednym z bardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych w mieście, jednocześnie stanowiąc ważny punkt orientacyjny. Dzięki drzewom zyska bardziej reprezentacyjny charakter. 

– Zielony Budżet pozwala na realizację zadań związanych z ekologią i przyrodą. Projekty te wpływają nie tylko na estetykę miasta, ale także na poprawę jakości powietrza, co w tak dużym mieście jak Katowice, a w szczególności jego najbardziej zurbanizowanych przestrzeniach ma ogromne znaczenie – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. – Spośród zrealizowanych z poprzednich edycji zadań można wymienić m.in. rewitalizację terenów zielonych w rejonie stawu Maroko, ukwiecenie Giszowca, zakup i nasadzenia drzew w różnych dzielnicacha także zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w Zarzeczu i w Lasku Alfreda oraz powstanie ogrodu sensorycznego przy skwerze Krzysztofiaka – dodaje dyrektor.

Zielony Budżet w Katowicach

Aktualnie trwa czwarta edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice. W ramach zakończonego już naboru zadań mieszkańcy zgłosili 201 wniosków, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim. Najwięcej, 16 wniosków dotyczy Ligoty-Panewnik, 14 Wełnowca-Józefowca, a 12 Załęża. Wśród zgłoszonych pomysłów są m.in. utworzenie sąsiedzkiej wypożyczalni narzędzi w mieście, zazielenienie ulic np. 1 Maja, Wawelskiej, Wielkopolskiej, Słowackiego, Bielskiej, Drozdów czy Jankego, edukacyjne spacery dla mieszkańców po katowickich parkach i lasach (m.in. Wełnowiec-Józefowiec, Os. Paderewskiego-Muchowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Śródmieście, Załęże) czy utworzenie w Dolinie Trzech Stawów czterech edukacyjnych sadów miejskich. Łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość zgłoszonych 201 propozycji do Zielonego Budżetu to ponad 6,3 mln zł. 

Pierwszy etap weryfikacji zadań zgłoszonych do Zielonego Budżetu wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji zakończy się do 5 czerwca, a drugi do 1 września. Do 27 września zakończy prace Zespół Oceniający, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji nastąpi do 29 września. 

W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.