Rozwojowe inwestycje na ogromną skalę – laureaci konkursu TOP Inwestycje Komunalne w Polsce

W ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się 12. edycja konkursu TOP Inwestycje Komunalne. Jego zadaniem jest wskazanie wyróżniających się inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla mieszkańców, gospodarki i regionu. Docenieni zostali ci, których odważne decyzje inwestycyjne wyznaczają trendy i kreują liderów środowiska.  

–  Tradycją stało się już, że Europejski Kongres Gospodarczy jest okazją do pokazania i nagrodzenia dobrych przykładów inwestycji realizowanych w samorządach, których część finansowana jest ze środków unijnych. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości kolejne inwestycje komunalne będą mogły być bez przeszkód i w optymalnym rytmie zasilane środkami finansowymi z programów Unii Europejskiej – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.  

Wśród nominowanych do konkursu, z których wyłonione zostały najbardziej odważne i prorozwojowe inwestycje komunalne, znalazły się projekty drogowe, komunikacyjne, proekologiczne, poszerzające bazę sportową i mieszkaniową czy poprawiające komfort życia mieszkańców. Kryteriami oceny, na podstawie których wyłonieni zostali zwycięzcy, były: skala i funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania, sprawność montażu finansowego i aktywne gospodarowanie majątkiem.

Laureatów plebiscytu wyłoniła redakcja serwisu portalsamorządowy.pl oraz Rada Konsultacyjna, składająca się z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menadżerów, ekspertów oraz urzędników. 

Wręczenie nagród odbyło się podczas gali wieńczącej drugi dzień XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywającego się w dniach 24-26 kwietnia br. 

Tytuły powędrowały do:

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnego szpitala klinicznego realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne w powiązaniu z rozwojem kierunku Medycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Efektem było powstanie centrum, umożliwiającego podniesienie się poziomu bezpieczeństwa i jakości opieki szpitalnej dla matek i dzieci. 

Wartość inwestycji to 112 mln zł

Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” 

Inwestycja, która pozwoli odzyskać miastu prawie 33 ha niewykorzystywanych dotąd terenów poprzemysłowych, mających służyć rozwojowi firm – głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowane zostały dobrze skomunikowane i uzbrojone parcele inwestycyjne, wraz z elementami uzupełniającymi. 

Wartość inwestycji to 92 mln 847 tys. zł

Planetarium – Śląski Park Nauki w Chorzowie

W wyniku modernizacji zabytkowego obiektu planetarium powstał jeden z najnowocześniejszych parków nauki na świecie z atrakcjami takimi, jak: „Lot w kosmos”, „Przeżyj wstrząs” czy „Kosmiczny spacer”. W efekcie przebudowy siedziba planetarium powiększyła się o 3 200 mkw. 

Wartość inwestycji to 151 mln 180 tys. zł 

Przebudowa infrastruktury na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich 

Projekt obejmuje 26 konkretnych zadań rozmieszczonych na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Efektem inwestycji będzie udrożnienie pięciu kanałów pomiędzy jeziorami, jak również przebudowa nabrzeży portowych i ich zaplecza technicznego, remonty śluz czy jazów, budowa kładek dla pieszych na szlaku wodnym oraz budowa całkiem nowej śluzy. 

Wartość inwestycji to 430 mln zł

Most w Milsku 

Budowa nowej przeprawy przez Odrę ma priorytetowe znaczenie dla obsługi ruchu w województwie lubuskim. Chodzi m.in. o uzupełnienie luki w funkcjonującej sieci transportowej, likwidację tzw. wąskiego gardła – przeprawy promowej przez Odrę w Milsku oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu. 

Wartość inwestycji to 83,25 mln zł 

ArcelorMittal Park w Sosnowcu 

Zagłębiowski Park Sportowy jest nowoczesnym, multidyscyplinarnym kompleksem sportowym, składającym się z trzech różnych obiektów, dających możliwość organizowania i rozgrywania meczów czy turniejów dla wielu dyscyplin sportowych – od piłki nożnej, przez hokej na lodzie, koszykówkę, siatkówkę czy szermierkę. 

Wartość inwestycji to 244 mln zł 

Niskoemisyjny transport zbiorowy w Lublinie 

Projekt zakłada połączenie różnych form transportu oraz wprowadzenie niskoemisyjnego taboru, jak również nowoczesnych rozwiązań technicznych ułatwiających zakup biletów. Doprowadzi to do zwiększenia wykorzystania komunikacji publicznej nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych. 

Wartość inwestycji to 193 mln 55 tys. zł 

Zespół Oświatowy na os. Drabinianka w Rzeszowie 

Inwestycja obejmuje budynek składający się z trzech segmentów: szkoły podstawowej dla 450. dzieci, przedszkola dla 300. dzieci i części sportowej.  W otoczeniu wybudowano dwa place zabaw i kompleks sportowy z boiskami oraz parking na 60 pojazdów. 

Wartość inwestycji to 40 mln 937 tys. zł 

Instalacje fotowoltaiczne na obiektach publicznych w gminach powiatu dzierżoniowskiego 

W wyniku inwestycji, przy realizacji 125. zadań uzyskana zostanie łączna moc instalacji w wysokości 2,96 MW. Produkcja energii wyniesie na rok 2,93 GWh, co spowoduje ograniczenie emisji CO2 o ponad 2200. ton rocznie (według KOBIZE). Projekt obejmuje obszarowo wszystkie 7 gmin powiatu dzierżoniowskiego. 

Wartość inwestycji to niemal 13 mln zł brutto.  

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 

Po modernizacji i adaptacji budynków maszynowni i nadszybia szybu Kościuszko, rybnicki zabytek techniki stał się przykładem zrewitalizowanej przestrzeni publicznej zabytku ery przemysłowej. Zrekultywowany teren nieużytków pełni funkcję rekreacyjną zarówno dla zwiedzających, jak i mieszkańców dzielnicy oraz stał się przestrzenią organizacji imprez plenerowych. 

Wartość inwestycji to25 mln 508tys. zł 

W ramach konkursu została również przyznana specjalna nagroda, której zwycięzcę w głosowaniu internetowym wyłonili czytelnicy serwisu portalsamorządowy.pl.  Największą liczbę głosów otrzymała inwestycja przebudowy głównej promenady alei Nadmorskiej w Kołobrzegu (etap III), będącąnajdłuższą promenadą w Polsce. Ma 4 km długości i już choćby to czyni ją wyjątkową atrakcją turystyczna. Biegnąca wzdłuż piaszczystej plaży Morza Bałtyckiego promenada jest teraz szlakiem spacerowym, miejsce m do zabawy i uprawiania sportu. Pierwsze etapy przebudowy miały miejsce w latach 2010 i 2018.

Europejski Kongres Gospodarczy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.