Miejska dotacja dla szpitala wojewódzkiego w Rybniku

Miasto przekaże 10,6 mln złotych dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Za te pieniądze placówka zmodernizuje trakt porodowy i Oddział Neonatologiczny.

Umowę w sprawie przekazania dotacji podpisali 25 kwietnia br. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Anna Jedynak Marszałek Województwa Śląskiego i dr Jarosław Madowicz – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Z dotacji miejskiej, która musi zostać wykorzystana do końca bieżącego roku, szpital będzie mógł pokryć 99,06% planowanych kosztów realizacji zadania.

Dotacja w kwocie 10 650 000 zł zostanie wykorzystana na kompleksową modernizację i rozbudowę traktu porodowego i Oddziału Neonatologicznego rybnickiego szpitala. Jej celem jest poprawa jakości i komfortu leczenia pacjentów poprzez stworzenie możliwości odbycia porodów rodzinnych, dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów i przepisów, poprawa estetyki pomieszczeń oddziałów Szpitala oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Mam nadzieję, że polepszenie warunków szpitalnych wpłynie na decyzję przyszłych mam, by rodzić swoje pociechy w Rybniku. Z punktu widzenia miasta to bardzo ważne, by mieszkańcy mogli na miejscu korzystać z niezbędnej opieki – a przecież moment narodzin dziecka to szczególny czas w życiu. Decyzja o przekazaniu dotacji na tak potrzebną inwestycję była więc konieczna – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Aby zapewnić odpowiednią  jakość i dostępność realizowanych przez szpital usług zdrowotnych, placówka musi być systematycznie modernizowana. Zapewniamy dobrą opiekę w sensie medycznym, jednak zależy nam także, by ta opieka mogła być realizowana w godnych warunkach. Dotacja z miasta pozwoli na zapewnienie właściwych warunków udzielania świadczeń medycznych, poprawi komfort rodzących pacjentek i przychodzących na świat dzieci. Przeprowadzenie tej inwestycji jest też koniecznym krokiem, dzięki któremu szpital będzie mógł konkurować na rynku usług medycznych – wskazuje dr Jarosław Madowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Bardzo się cieszę, że Miasto Rybnik zdecydowało się przekazać dotację dla szpitala, którego organem tworzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. To dowód dobrej współpracy pomiędzy samorządami różnych szczebli, której wymiernym efektem jest poprawa komfortu życia lokalnej społeczności. Zapewnienie odpowiedniej opieki okołoporodowej to sprawa niezwykle istotna – dodaje Anna Jedynak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego 6 kadencji, deklarując jednocześnie wsparcie dla WSS nr 3 także ze strony urzędu marszałkowskiego.

Dotacja dla położnictwa i neonatologii – podejście 2

Dotację na kompleksową modernizację położnictwa i neonatologii Miasto Rybnik przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku już w ubiegłym roku. Planowany wtedy zakres robót miał objąć także remont oddziału ginekologicznego oraz patologii ciąży. Umowa na kwotę 7 251 000 zł została jednak rozwiązana w sierpniu 2022 r. na podstawie porozumienia stron, a dotacja w całości zwrócona. Przyczyną były trudności związane z wyłonieniem wykonawcy inwestycji w ogłoszonym przez szpital przetargu – w pierwszym postępowaniu nikt się nie zgłosił, w kolejnym – złożona oferta znacznie przekroczyła zaplanowany budżet.

W związku z sytuacją prezydent Rybnika podjął decyzję o zabezpieczeniu na dotację dla szpitala w budżecie Miasta Rybnika na 2023 kwoty o ponad 3 miliony wyższej niż pierwotnie planowano, tj. pełnej kwoty, o którą zawnioskował Szpital – 10 650 000 zł.

Sam szpital zaś zdecydował się podzielić planowany remont na dwa etapy – najpierw modernizacji doczeka się neonatologia i porodówka, w kolejnych etapach – oddział ginekologii i położniczy.

Będzie remont – oddział i trakt porodowy będą funkcjonować bez przeszkód

Zapowiadana od dłuższego czasu modernizacja rybnickiej porodówki dojdzie więc do skutku – na początku marca dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku podpisała umowę z wyłonionym w przetargu konsorcjum (Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur oraz Firma Budowlana Sławomir Mazur z Jankowic), które ma zrealizować inwestycję za 10 479 600 zł brutto. Prace budowalne, po etapie związanym z projektami i uzyskaniem wymaganych zgód, powinny ruszyć w czerwcu br., a cała inwestycja zakończyć do końca roku.

Inwestycja oznacza kompleksowy remont pomieszczeń neonatologii i porodówki, w tym skucie starej glazury i posadzek,  usunięcie starych powłok malarskich i odpadających tynków. Oddziały zostaną praktycznie urządzone od nowa – zostaną wykonane ścianki działowe, podwieszane sufity, będą nowe posadzki i drzwi, zostanie też zainstalowana klimatyzacja. Co najważniejsze, zaplanowane prace obejmują też wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej.

Zgodnie z deklaracją dyrekcji szpitala remont nie wpłynie na pacjentki – w czasie prac budowlanych oddział i trakt porodowy będą funkcjonować bez przeszkód – w innych szpitalnych pomieszczeniach.

UM Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.