Czy Twoje mieszkanie jest dostatecznie ciepłe? Ubóstwo energetyczne w miastach 

Ubóstwo energetyczne występuje również w miastach. O problemie i raporcie „Energetyczna bieda sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku” rozmawiają Patryk Białas i Sławomir Śmiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.