Kolejne modernizacje miejskich zasobów mieszkaniowych w Katowicach

W miejskich zasobach mieszkaniowych Katowic, którymi w imieniu miasta zarządza Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, znajduje się 912 budynków zamieszkiwanych łącznie przez niemal 30 tysięcy osób. To ogromna liczba obiektów o różnej charakterystyce, które są konsekwentnie poddawane modernizacjom. Planowane w 2023 r. wydatki KZGM na ten cel to ponad 36 mln zł.

W Katowicach na same remonty poszczególnych lokali mieszkalnych z zasobu KZGM wydamy w tym roku ponad 2,7 mln zł. Do tego dochodzą kompleksowe inwestycje, takie jak dobiegająca już końca modernizacja kamienicy przy ul. św. Jana 9 za blisko 1,3 mln zł czy nagrodzona w ubiegłym roku w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” modernizacja kamienicy przy ul. Gliwickiej 13 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W 2022 r. zakończyliśmy prace w obiektach przy ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Policyjna 10, ul. Gliwicka 190 i 194. Łączna wartość tych prac to ponad 14 mln zł. Kontynuujemy prace rozpoczęte w ubiegłym roku, ale też rozpoczynamy kolejne inwestycje stale podnosząc standard życia katowiczan mieszkających w miejskich zasobach – dodaje prezydent.

Niemal stuletnia kamienica zyska nową elewację

Tegoroczne plany inwestycyjne dotyczą m.in. modernistycznej kamienicy, znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Budynek, którego historia sięga połowy lat 30. ubiegłego wieku, został zaprojektowany i wzniesiony przez firmę Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna. Ponieważ jest on zabytkowy i wpisany do rejestru, konieczne było uzgodnienie szczegółów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. – Ta procedura dobiegła już końca, otrzymaliśmy także dokumentację projektową. Przed nami przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem, jeszcze w tym roku powinny zacząć się prace budowlane – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Inwestycja, której szacowana wartość wynosi niemal 1,4 mln zł, w głównej mierze będzie polegała na remoncie elewacji obiektu. Co ważne, kolorystykę, fakturę oraz rozwiązania technologiczno-materiałowe powłok tynkarskich zaprojektowano w oparciu o inwentaryzację, jak i badania stratygraficzne, by przywrócić budynkowi wygląd zbliżony do pierwotnego – z efektem błysku w promieniach słońca. Ponadto wykonana zostanie hydroizolacja ścian piwnic, by zabezpieczyć obiekt przed negatywnym oddziaływaniem wody i wilgoci. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji.

Modernizacje energetyczne budynków w Śródmieściu i innych dzielnicach

Oprócz standardowych modernizacji ważne są również inwestycje, które poprawiają efektywność energetyczną budynku oraz ograniczają niską emisję poprzez likwidację pieców węglowych, a także wprowadzanie instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), jak np. pompy ciepła w budynku przy ul. Stawowej 8. W planach na ten rok są ponadto prace termomodernizacyjne przy ul. Plebiscytowej 37 oraz prace projektowe dla termomodernizacji budynków przy ul. Markiefki 55, 56 i 56a, 64 i 68, Piotrowickiej 88 czy Obrońców Westerplatte 13, 13a, 15 i 15a.

W II kwartale 2023 r. rozpocznie się kompleksowa modernizacja energetyczna kamienicy przy ul. Chopina 9. W części pomieszczeń piwnicznych wykonane zostaną nowe stropy, ocieplone istniejące stropy oraz osuszone ściany. Wykonane zostaną nowe ścianki działowe w części pomieszczeń mieszkalnych oraz remont klatki schodowej. Zamontowane zostaną nowe okna i drzwi oraz wykończenie posadzek, ścian i sufitów. Wymieniona zostanie więźba dachowa na poddaszu, ocieplone stropy poddasza, wykonane pokrycia dachu z papy i z dachówki ceramicznej. W ramach inwestycji wykonane zostaną także nowe instalacje sanitarne – centralnej ciepłej wody użytkowej i wody zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nowe instalacje elektryczne i niskoprądowych wewnątrz budynku. Realizację inwestycji ma podsumować przeprowadzony audyt energetyczny.

Wystąpiliśmy o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego dla tej inwestycji. Potencjalna wartość przyznanej dotacji może wynieść nawet 60% wartości zaplanowanych prac, których koszt szacujemy na 3,2 mln zł. Tak duże dofinansowanie jest możliwe ze względu na położenie kamienicy w Śródmieściu, które jest objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji – wyjaśnia Marcin Gawlik, dyrektor KZGM.

Likwidacja niskiej emisji przy ul. Cynkowej

Na liście rozpoczynających się w 2023 roku dużych inwestycji znajdują się także cztery budynki KZGM w Zawodziu położone przy ulicy Cynkowej (numery adresowe: 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E,16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E). Zostały one wybudowane w 1937 roku i mieszczą łącznie 187 lokali mieszkalnych. Po zrealizowaniu prac zostanie ograniczona niska emisja. Ponadto zostanie znacznie podniesiony dotychczasowy standard lokali poprzez przebudowę i zmianę układu funkcjonalnego w budynku.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji tych czterech obiektów to złożona inwestycja. Jej realizacja rozpocznie się od zaplanowanego na lata 2023-2025 opracowania stosownej dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem będą roboty budowlane, których prowadzenie jest przewidziane na lata 2025-2027. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 25-31 mln zł. Jej realizacja uzależniona jest od przyznania dofinansowania w ramach programu ELENA Horyzont 2020, który stanowi część obszaru działań Komisji Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, a budynki przy ul. Cynkowej zostały zgłoszone w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Inwestycje nie tylko mieszkaniowe

Ponadto planowany jest m.in. remont drogi wewnętrznej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świdnickiej, Zielonogórskiej i Słupskiej. Koszt tej inwestycji, szacowany jest na blisko 2 mln zł. Dodatkowo wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku ul. Iłłakowiczówny 15 wraz z przebudową dojścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 52 i remontem jego ogrodzenia. Na rok 2023 zaplanowane są również prace obejmujące montaż instalacji przeciwpożarowej budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 wraz z remontem trzech klatek schodowych.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.