Urzędnicy wymyślili, uczniowie wykonali, pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej zamontowali – dzięki szerokiej współpracy szpaki, sikorki, wróble i inne ptaki mogą schronić się w nowych budkach lęgowych.

Akcja to efekt współpracy Referatu Gospodarki Komunalnej Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej oraz Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. zwiększenie populacji ptaków w mieście, ograniczenie interwencji związanych z pisklętami, które wypadły z gniazd oraz zwiększenie kreatywności i świadomości uczniów w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście.

W akcji udział wzięły szkoły:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)
  • Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice)
  • Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego (Niewiadom)
  • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza  Kościuszki (Śródmieście)
  • Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)
  • Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia (Maroko-Nowiny)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)

Budki lęgowe zostały przygotowywane dla różnych gatunków ptaków, m.in. sikorek, wróbli, czy szpaków. Do rybnickiego magistratu trafiło około 100 budek (spośród nich 1 została wykonana przy pomocy drukarki 3D), które pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej rozwieszają na zielonych terenach miejskich.

Część budek jest otwierana, aby móc wyciągnąć stare gniazda i wydłużyć ich żywotność. Dodatkowo uczniowie wydrążyli w dnie kilka małych otworów, przez które odpływać będzie woda w przypadku zalania budki, co chronić będzie pisklęta. Referat Gospodarki Komunalnej zasugerował również, aby uczniowie wykorzystali odpady generowane w gospodarstwach domowych i część budek wykonali z materiałów przeznaczonych do wyrzucenia, w efekcie czego zastosowali np. kawałki szafek, paneli podłogowych, a nawet gontu bitumicznego – tłumaczy Justyna Jaros z Referatu Gospodarki Komunalnej rybnickiego urzędu miasta. 

Uwaga! Część budek zostanie przekazana mieszkańcom!
Aby otrzymać budkę lęgową, właściciel nieruchomości, na której docelowo zostanie zawieszona budka, musi dostarczyć do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika (ul. Rzeczna 8, stanowisko przyjmowania korespondencji) elektroodpady niewielkich rozmiarów – np. drobny sprzętu RTV i AGD, telefony komórkowe, ładowarki itd.
Prosimy o nieprzynoszenie baterii, żarówek oraz świetlówek. Dla 1 posesji może zostać przyznana 1 budka.

Wydawanie budek planowane jest od wtorku, 11 kwietnia do piątku, 14 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Więcej informacji: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, tel. 32 43 92 047.

UM Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.