Technologia pomaga skuteczniej pracować strażnikom miejskim w Katowicach

  • Straż miejska podsumowała pierwsze miesiące pracy specjalnego patrolu – tj. funkcjonariuszy pracujących w terenie w ścisłej współpracy z operatorem inteligentnego monitoringu (KISMiA)
  • Patrol ponad 1300 razy założył blokady na koła samochodów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych i nałożył ponad 1500 mandatów w ciągu pięciu miesięcy funkcjonowania
  • Specjalny patrol zrealizował także 350 innych interwencji, np. ujął sprawców pobicia czy potrącenia kobiety w ciąży

Patrol, który ściśle współpracuje z operatorem KISMiA rozpoczął działanie w październiku 2022 roku, by móc w czasie rzeczywistym reagować na wykroczenia i sytuacje zagrożenia. Wprowadzenie tego rozwiązania było możliwe dzięki decyzji prezydenta Marcina Krupy o zatrudnieniu 25 nowych strażników miejskich – w tym operatorów inteligentnego monitoringu. Pierwsze miesiące ścisłej współpracy na linii operator systemu KISMiA – patrol straży miejskiej to 1341 założonych blokad oraz 1551 mandatów, które trafiły do kierowców pozostawiających pojazdy w niedozwolonych miejscach. To także prawie 350 innych interwencji – związanych  przede wszystkim z pilnowaniem porządku w przestrzeni miejskiej.

– W Katowicach dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego dotujemy dodatkowe patrole policji, mamy największy w Polsce system inteligentnego monitoringu i zwiększamy co roku możliwości straży miejskiej. Uruchomienie specjalnego patrolu pozwala funkcjonariuszom szybciej reagować na przypadki łamania prawa czy też konieczność pomocy. Najczęściej funkcjonariusze interweniują w sprawach związanych z nielegalnym parkowaniem, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych czy też w związku z osobami nietrzeźwymi, w szczególności takimi, które są agresywne i stanowią zagrożenie dla otoczenia. Specjalny patrol umożliwił w ostatnich miesiącach złapanie sprawców pobicia i potrącenia kobiety w ciąży. W związku z tym, że nowa formuła działań Straży Miejskiej się sprawdza, od kwietnia zostanie uruchomiony kolejny, w sumie już trzeci patrol z wykorzystaniem KISMiA  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przypomnijmy, że Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA) został wdrożony w 2016 roku. Początkowo w systemie działało 211 kamer. W kolejnych latach, dzięki decyzjom prezydenta oraz aktywności mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, system rozrósł się do 350 kamer. – KISMiA ma szereg zastosowań – wspiera kontrole dróg w mieście, powiadamia o niebezpiecznych zajściach, które mają miejsce na ulicach Katowic, wykorzystywana jest także do walki z nielegalnie parkującymi kierowcami. Materiał zarejestrowany przez kamerę wielokrotnie był wykorzystywany przez prokuraturę i policję, by ukarać sprawców wykroczeń i przestępstw – mówi Paweł Szeląg, komendant Straży Miejskiej. – Wprowadzenie patrolu specjalnego pozwoliło nam nie tylko lepiej wykorzystywać monitoring, ale też ograniczyć biurokrację. Nałożenie mandatu, czy też pouczenie sprawcy na miejscu zdarzenia sprawia, że np. w przypadku nielegalnie parkujących pojazdów nie trzeba ustalać sprawców wykroczenia w systemach, wysyłać wezwań czy też przygotowywać całość dokumentacji i kierować sprawy do sądu – co jest niezmiernie czasochłonne. Lepiej, by strażnicy pracowali w terenie, niż zmagali się z biurokracją – dodaje komendant.

Jak wyglądają efekty pracy specjalnego patrolu w praktyce? Przykładowo, w styczniu br., strażnicy w rejonie centrum/śródmieścia podjęli ogółem 392 interwencje, nakładając 368 mandatów karnych, 18 pouczeń, skierowali 5 wniosków do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia i tylko 1 raz pozostawili kierującemu wezwanie do osobistego stawiennictwa w siedzibie straży celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Od października do końca lutego na prawie 1700 interwencji – 343 stanowiły te, które nie były związane z nieprawidłowym parkowaniem.

Wykroczenia ujęte przez operatora monitoringu KISMiA i czynności podjęte przez patrol – związane wyłącznie z akcją „Wyzwanie parkowanie”
 Liczba interwencji ogółemUżycie blokady kołaWystawienie zawiadomieniaNałożenie mandatu karnegoZastosowanie pouczeniaSkierowanie wniosku o ukaranie do sądu
Październik2892348247275
Listopad3482803311313
Grudzień3172520291233
Styczeń3923211368185
Luty3502540334610
SUMA1696134112155110526

W 2022 roku katowiccy strażnicy na terenie całego miasta w ramach akcji „Wyzwanie parkowanie” ujawnili ponad 22,5 tys. wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji. Najwięcej z nich (9 934) polegało na niezastosowaniu się do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Niewiele mniej liczną grupę (6 665) stanowili kierowcy, którzy parkowali na ścieżkach rowerowych, chodnikach, przejściach dla pieszych czy podjazdach do bram. 2 276 kierowców parkując spowodowało zniszczenie zieleni publicznej. 26 pojazdów zostało usuniętych na koszt właściciela.  

W ramach tych działań wystawionych zostało ponad 10 tys. mandatów – 8833 w związku z wykroczeniami  przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji na kwotę ponad miliona złotych i 1355 na kwotę w sumie ponad 111 tys. zł w związku z wykroczeniami przeciwko urządzeniom użytku publicznego (niszczenie roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego – zieleńce).

Obszarowo straż miejska skupiła swoje działania na terenie śródmieścia Katowic (ulice objęte szczególną kontrolą to: 3 Maja, Rynek, Wawelska, Stawowa, Mickiewicza, Młyńska, Pocztowa, Bankowa, Warszawska, Mariacka, Mielęckiego, Staromiejska, Dyrekcyjna, Mariacka Tylna, Stanisława, Teatralna, Korfantego, Gliwicka) oraz część Koszutki (ulice objęte szczególną kontrolą to m.in.: Grażyńskiego, Czerwińskiego, Wyszyńskiego, Oblatów, Okrzei, Dunikowskiego, Morcinka, Góreckiego, Korfantego) – to w sumie ponad 12 tys. interwencji. Prawie 10 tys. interwencji miało miejsce na pozostałych obszarach miasta.

Przypomnijmy, że akcja „Wyzwanie parkowanie” została uruchomiona w kwietniu 2021 roku. W pierwszej fazie akcji kierowcy byli pouczani, aktualnie muszą się liczyć z mandatami i blokadami na kołach. Warto także dodać, że obecnie trwają prace nam zmianą polityki parkingowej w Katowicach. Pierwszym krokiem była budowa kosztem ponad 260 mln zł centr przesiadkowych. Następnym będzie rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i powstanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Opłaty za parkowanie w ścisłym centrum Katowic będą wyższe. W planach jest także zakup samochodów do automatycznej kontroli opłat za parkowanie. 

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.