Europa: 100 mln euro na innowacyjne małe projekty w dziedzinie czystych technologii

Komisja Europejska ogłasza trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczących małych projektów w ramach funduszu innowacyjnego, który jest jednym z największych na świecie programów finansujących wdrażanie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. To zaproszenie dotyczące małych projektów – które będą dofinansowywane z dochodów ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – przyczyni się do szybszego wdrażania rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji Europy.

W ramach tego zaproszenia zostanie udostępnione 100 mln euro na dotacje dla małych (o nakładach inwestycyjnych 2,5–7,5 mln euro) projektów w obszarach energii odnawialnej, dekarbonizacji sektorów energochłonnych, magazynowania energii oraz wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla. Technologie te powinny być wystarczająco zaawansowane i posiadać duży potencjał osiągnięcia znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

Fundusz innowacyjny może finansować do 60 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych projektu. Ułatwi to w przypadku innowacyjnych pionierskich technologii podjęcie ryzyka, które wiąże się zazwyczaj z ich komercjalizacją, a tym samym wejście na rynek. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, innowacyjności oraz dojrzałości finansowej, technicznej i operacyjnej, a także potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności.  W ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków wybrano projekty mające przyspieszyć wdrażanie nowatorskich procesów, takie jak demonstracja wykorzystania pieców hybrydowych do elektryfikacji niektórych etapów produkcji wełny szklanej i szkła, w których tradycyjnie wykorzystuje się paliwa kopalne.

Maksymalnie 20 projektów, które zostaną uznane za obiecujące, ale niewystarczająco zaawansowane, by uzyskać dotacje, może otrzymać pomoc na rozwój projektu (PDA, z ang. project development assistance) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dwa projekty (CO2ncrEAT i Hypush), które skorzystały z pomocy PDA oferowanej przez EBI, zostały wstępnie wybrane w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków dotyczących małych projektów, co pokazuje przydatność tej inicjatywy w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. Do ponownego złożenia wniosku zachęca się również projekty na małą skalę, które nie odniosły sukcesu w poprzednich edycjach. Wnioski dotyczące projektów, które są realizowane w dowolnym państwie członkowskim bądź w Islandii lub Norwegii, można składać do 19 września 2023 r.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.