Gminy Metropolii apelują o obniżenie cen zakupionego gazu

Podczas dzisiejszej (27.03.b.r.) sesji Zgromadzenia GZM prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie wystosowali apel dotyczący waloryzacji cen w zawartych wcześniej kontraktach z PGNiG S.A. Brak rozwiązań w tej sprawie naraża gminy na niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do aktualnych cen rynkowych. Apel zostanie przesłany na ręce Premiera, do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz do spółki PGNiG.

APEL

Jako Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), w którego skład wchodzą przedstawiciele 41 miast i gmin, położonych w centralnej części województwa śląskiego, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec wysokich cen gazu oraz braku możliwości ich waloryzacji w zawartych wcześniej kontraktach.

Ceny gazu zakontraktowane na obecny rok w wyniku postępowania przetargowego są dla części naszych jednostek nawet trzykrotnie wyższe niż te obowiązujące w bieżących cennikach spółki PGNiG S.A. Podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców. Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług.

Jako Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ze względu na przyjętą formułę wspólnego zakupu gazu, jesteśmy jednym z kluczowych jego odbiorców w skali całego kraju. Na wspólny zakup zdecydowaliśmy się korzystając z podobnych doświadczeń ze wspólnych zakupów energii elektrycznej. Daje nam to korzyści wynikające z efektu skali oraz możliwy do uzyskania efekt synergii. Wspólne zakupy dla gmin tworzących GZM i ich jednostek organizujemy od 2019 roku. Pozyskane w ten sposób oszczędności pozwalają nam realizować ważne dla naszych mieszkańców cele.

Dlatego też apelujemy o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, które doprowadzą do waloryzacji zawartych wcześniej kontraktów do poziomu wynikającego z obecnych cen na rynku paliw.

Metropolia organizuje grupy zakupowe gazu

Przypomnijmy, od 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia organizuje wspólne zakupy gazu dla swoich gmin i ich jednostek. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2022 roku, samorządy zawarły umowy na dostawę gazu na rok 2023 ze stawką wynoszącą 89,923 gr/kWh netto. W porównaniu do obecnego cennika PGNiG S.A., gdzie stawka ta wynosi 35,356 gr/kWh netto, Gminy i ich jednostki ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do aktualnych cen rynkowych.

Przydatne linki:

Powtórzenie przetargu dało efekt – gaz na przyszły rok będzie tańszy – Metropolia GZM

Metropolia GZM

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.