Katowice zebrały propozycje mieszkańców do Dzielnicowej Giełdy Pomysłów

Przed rozpoczęciem tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego miasto zorganizowało Dzielnicową Giełdę Pomysłów. Jej wyniki pomogą wnioskodawcom w znalezieniu pomysłów na projekty do tegorocznej edycji BO. W ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów wpłynęły 683 ankiety.

W tym roku czeka nas dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego. Poprzednie lata pokazały, że katowiczanie wiedzą jak korzystać z tego narzędzia, które pozwala bezpośrednio wpływać na rozwój miasta. Co roku do budżetu obywatelskiego zgłaszanych jest kilkaset projektów, a we wrześniowym głosowaniu kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, decyduje o tym, które z nich miasto ma zrealizować. Nie inaczej będzie w tym roku, a żeby trochę ułatwić prace potencjalnym wnioskodawcom, uruchomiliśmy Dzielnicową Giełdę Pomysłów, z której będzie można korzystać przy tworzeniu wniosków do BO – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Od 6 do 19 lutego katowiczanie po raz pierwszy w historii katowickiego budżetu obywatelskiego mogli wziąć udział w Dzielnicowej Giełdzie Pomysłów. Dzięki ankiecie katowiczanie mogli określić potrzeby związane z rozwojem dzielnicy i miasta oraz wskazać obszary, które są dla nich najważniejsze. Wyniki ankiety pozwolą osobom chcącym zaangażować się w tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego poznać oczekiwania mieszkańców swojej dzielnicy i stworzyć takie projekty, które będą odpowiedzią na ich potrzeby.

Mieszkańcy Katowic wypełnili w sumie 683 ankiety. – 428 ankiet zostało zgłoszonych za pomocą formularza online, a 255 w formie papierowej. Ankiety papierowe można było zostawiać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskich Domach Kultury, łącznie w 45 miejscach zlokalizowanych na terenie całego miasta. Najwięcej ze zgłoszonych ankiet dotyczyło Koszutki – 55, Bogucic – 53 i Ligoty-Panewnik – 52. Natomiast najbardziej aktywną grupą wiekową w zgłaszaniu pomysłów były osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 35-44 – wskazuje Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

W ramach jednej ankiety mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania kilku pomysłów w różnych kategoriach. Liczba przesłanych przez mieszkańców propozycji, przypisanych do poszczególnych kategorii, kształtuje się następująco:

Infrastruktura drogowa i rowerowa370
Zieleń miejska i mała architektura299
Kultura i integracja mieszkańców275
Edukacja i sport228
Ochrona środowiska i zwierząt223
Zadania skierowane do dzieci219
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia193
Zadania skierowane do seniorów181
Inne89

Na stronie internetowej katowickiego budżetu obywatelskiego – bo.katowice.eu można zapoznać się z przygotowanymi pakietami informacji dla każdej dzielnicy. Każdy pakiet obejmuje:

  • prezentację wyników Dzielnicowej Giełdy Pomysłów,
  • wykaz opracowanych pomysłów (z podziałem na pomysły ze wskazaną lokalizacją i bez wskazanej lokalizacji),
  • wykaz projektów poddanych pod głosowanie wraz z zadaniami wybranymi do realizacji z każdej edycji BO,
  • zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku na terenie danej dzielnicy – Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2023 rok.

UM Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.