Regiony są przyszłością Europy? Rozmawiają Sebastian Pypłacz i Tomasz Skowron, REGIOS.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.