Komisja organizuje panel na temat mobilności edukacyjnej

Komisja otwiera nowy panel obywatelski, podczas którego obywatele 27 państw członkowskich będą dyskutować o tym, w jaki sposób sprawić, by mobilność edukacyjna była dostępna dla każdego obywatela UE. W okresie od marca do kwietnia 2023 r. panel obywatelski ds. mobilności edukacyjnej spotka się trzy razy. Jest to jeden z paneli obywatelskich nowej generacji, zainicjowanych w następstwie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ich założeniem jest wzmocnienie uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania polityki przez Komisję w kluczowych obszarach.

Panel obywatelski jest elementem strategii konsultacji poprzedzającej wniosek Komisji, który zostanie złożony do końca roku. Obywatele wniosą wkład w debatę publiczną, dzieląc się swoimi przemyśleniami i prezentując swoje zalecenia dotyczące mobilności edukacyjnej, w tym tego, w jaki sposób udostępnić ją osobom o mniejszych szansach i osobom z grup mniej mobilnych, jak zapewnić mobilność przyjazną dla środowiska oraz jak wykorzystać w tym kontekście potencjał cyfryzacji.

Pierwsza sesja odbędzie się w dniach 3–5 marca w Brukseli, a otworzy ją komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel. Druga sesja odbędzie się online w dniach 24–26 marca. Sesja końcowa odbędzie się w dniach 28–30 kwietnia w Brukseli, zaś w sesji zamykającej udział weźmie udział wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.

Uczestnicy panelu – około 150 osób – zostali wybrani losowo. Skład panelu odzwierciedla różnorodność ludności UE z punktu widzenia pochodzenia (kraj, miejsce zamieszkania w mieście lub na wsi), płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Ponadto jedna trzecia uczestników panelu ma mniej niż 25 lat. Włączenie młodych ludzi i ich priorytetów do kształtowania polityki było wyraźnym postulatem zgłoszonym w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy i stanowiło kluczowy cel Europejskiego Roku Młodzieży. Komisja zapewnia, aby jedną trzecią składu wszystkich paneli obywatelskich stanowili młodzi uczestnicy.

Mobilność edukacyjna jest już rzeczywistością dla wielu osób dzięki Erasmus+ i poprzedzającym go programom, które od wielu lat oferują uczącym się i nauczającym mobilność na poziomie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych, a także dzięki projektom dla praktykantów, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i trenerów sportowych. Zainteresowanie mobilnością edukacyjną jest bardzo duże, jednak europejscy obywatele napotykają szereg przeszkód, jeżeli chodzi o dostęp do możliwości mobilności edukacyjnej i ich wykorzystanie. Zidentyfikowanie i usunięcie tych przeszkód ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia powszechnej dostępności mobilności edukacyjnej.

Możliwość odbycia pobytu edukacyjnego za granicą powinna stać się normą, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, pochodzenia i środków finansowych. W związku z tym Komisja zapowiedziała aktualizację ram mobilności edukacyjnej w swoim programie prac na 2023 r. W uzupełnieniu panelu obywatelskiego Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne dla obywateli i zainteresowanych stron, aby umożliwić wymianę przemyśleń w tym zakresie. Odpowiedzi można przesyłać za pośrednictwem portalu „Wyraź swoją opinię” w dniach od 8 lutego do 3 maja.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.