Lewiatan: Rynek pracy w dobie niepewności

Nasz rynek pracy wydaje się oazą stabilności na wzburzonych wodach oceanu. Rośnie zatrudnienie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie i w grudniu 2022 roku osiągnęła 5,2 proc.

Ale to nie może nam przesłonić  szeregu wyzwań przed jakimi stoimy i którym musimy niezwłocznie sprostać, jak choćby brak pracowników, kryzys demograficzny, zielona i cyfrowa transformacja, luka kompetencyjna, polityka migracyjna.

– Społeczeństwo starzeje się, co wpływa na coraz większy niedobór pracowników. Wielu pracodawców bezskutecznie poszukuje ludzi do pracy. Bez przywrócenia na rynek dodatkowych zasobów pracowników będziemy borykać się z pogłębionym deficytem rąk do pracy, co istotnie ograniczy  możliwości rozwoju  firm. Szczególny nacisk musimy  położyć na aktywizację większej liczby osób, w szczególności kobiet i osób starszych. To też wątek związany ze zmianą perspektyw patrzenia na naszą politykę i instrumenty rynku pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Na to nakłada się luka kompetencyjna – osoby wchodzące na rynek pracy nie mają tych kompetencji, których potrzebują pracodawcy. W kontekście transformacji świata pracy musimy mieć na uwadze konieczność dopasowania oczekiwań i umiejętności osób do możliwości na rynku pracy, zwłaszcza uwzględniając zieloną i cyfrową transformację. Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność. To będzie stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców.

Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla wszystkich chętnych jest szczególnie ważne, z uwagi na fakt, iż Polska jest raczej w końcówce stawki krajów jeśli chodzi o udział Polaków w kształceniu ustawicznym. Ponad 60% Polaków nie kształci się i nie chce uczestniczyć w tym procesie. Nieco ponad 10% brało udział w „jakiejś” formie kształcenia i uważa to za wystarczający wkład w podnoszenie swoich kompetencji.

Konieczność podnoszenia i zmiany kwalifikacji jest oczywistością w świecie coraz szybszych zmian, również technologicznych. Dostęp do środków na edukację osób dorosłych powinien być łatwy i na przejrzystych zasadach, a inicjatywy pracodawców powinny być szerzej wspierane ze strony publicznych instytucji.

Wybuch wojny na Ukrainie, 24 lutego 2022 roku, doprowadził, poza innymi istotnymi skutkami społeczno-gospodarczymi, do niespotykanej dotychczas w Polsce skali migracji. Wnioski z dotychczasowych działań i doświadczenia ostatniego roku powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej polityce migracyjnej Polski, na którą wciąż oczekujemy.

W najbliższy poniedziałek Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”, na której przedstawiciele resortu rodziny i polityki społecznej, eksperci, przedsiębiorcy będą dyskutować o przyszłości rynku pracy.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.