W sobotę zmarł senator Marek Plura. Od kilku dni przebywał w szpitalu.

Przez lata zasłynął z niezwykłej aktywności politycznej, prowadzonej pomimo chorowania na zanik mięśni. Przez chorobę poruszał się na wózku, jednak to nie powstrzymało go od zostania Radnym Miasta Katowice, posłem, senatorem czy europarlamentarzystą. W swojej działalności zajmował się głównie walką o uznanie Ślązaków za mniejszość, języka śląskiego za język regionalny oraz o prawa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Filozoficzną „Ignatianum” w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim. Prowadził i angażował się w wiele działań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Między innymi był: założycielem Stowarzyszenia „Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” i przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Był inicjatorem konkursu Lady D. im Krystyny Bochenek, który promuje kobiety z niepełnosprawnościami aktywne w różnych dziedzinach życia. To właśnie Krystynę Bochenek wskazywał jako osobę, która zmotywowała go do działalności politycznej, powtarzając hasło, że najlepiej o prawa osób z niepełnosprawnościami zadba osoba z niepełnosprawnościami.

W 2005 roku wystartował do Sejmu. Bezskutecznie, ale już rok póżniej dostał się do Rady Miasta Katowice, a w 2007 roku został wybrany posłem. Natomiast w 2014 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego.

Miał 52 lata, był żonaty, miał dwójkę dzieci, przez ostatnie lata mieszkał w Katowicach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.