Norweska strategia wodorowa, czyli czego Polska musi się nauczyć

O norweskiej strategii wodorowej i zielonej gospodarce wodorowej w Polsce rozmawiają Patryk Białas i Bartłomiej Kupiec, Z energią o prawie.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.