Ruda Śląska: Układ drogowy przed dworcem w Chebziu zostanie przebudowany

Ruda Śląska uporządkuje teren przed dworcem kolejowym w dzielnicy Chebzie. Umowa z wykonawcą przebudowy ulicy Przedtorze i fragmentu ulicy Dworcowej została już podpisana. Na inwestycję zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Zrewitalizowany zabytkowy dworzec, łączący obecnie swoją podstawową funkcję z biblioteką, służy nam już od trzech lat. Teraz przystępujemy do przebudowy układu drogowego w tym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Miasto podpisało już umowę z wykonawcą zadania obejmującego przebudowę placu przed dworcem i ulicy Przedtorze. – Zmodernizowany zostanie układ drogowy, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe oraz ciągi piesze i rowerowe. Powstaną nowe przejścia dla pieszych, stojak dla rowerów, odwodnienie drogi i oświetlenie uliczne – wylicza wiceprezydent Jacek Morek.

Ruch przed dworcem zaprojektowano jako jednokierunkowy. Wzdłuż ul. Dworcowej powstanie zatoka autobusowa o długości 20 m i miejsce postoju autobusów o długości 16 m. Możliwość parkowania przed samym dworcem zostanie ograniczona do dwóch miejsc do postoju taxi oraz dwóch miejsc typu „kiss&ride”. Na wyspie środkowej placu znajdą się dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością oraz dwa miejsca do ewentualnego ładowania pojazdów elektrycznych.

– Na wyspie zostanie także zainstalowany stojak na rowery, stanie tam również totem z motywem nawiązującym do tej dzielnicy, podobny do znajdujących się już w Goduli i Halembie – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Powstaną również dwa nowe przejścia dla pieszych, jedno na ul. Dworcowej, drugie na ul. Przedtorze, z kostką integracyjną dla osób niewidomych – dodaje.

Ulica Przedtorze w rejonie dworca zostanie przebudowana na odcinku do planowanego parkingu typu „park&ride”. W zakres inwestycji wchodzi również budowa kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia ulicznego, składającego się z 29 opraw LED na 26 słupach aluminiowych.

Koszt zadania wynosi ponad 2,5 mln zł, a wykonawca będzie mieć na jego realizację do 10 miesięcy. Miasto pozyskało na ten cel ponad 1,1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przypomnijmy, że od września 2019 roku w pełnym zakresie działa Stacja Biblioteka, czyli zabytkowy dworzec w dzielnicy Chebzie po rewitalizacji i zaadaptowaniu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej z zachowaniem funkcji kolejowej. Sama rewitalizacja obiektu zakończyła się w 2018 roku i kosztowała ponad 8 mln zł, z czego 95% sfinansowane zostało z funduszy Unii Europejskiej. Prace związane z umeblowaniem i montażem sprzętu audiowizualnego kosztowały z kolei ponad 1,1 mln zł. W tym przypadku unijne dofinansowanie stanowiło ponad połowę tej kwoty.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.